Ikke mye snø den 13. november.
Foto: Terje Holtborg

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.
02.12: Er du vår nye rådgiver?
Ørn 4H har vært i drift siden 1972. Det er nå heller usikkert om klubben kan fortsette videre i de kommende år. Dette er meget synd, da vi har fått til både eget lokale (noe arbeid gjenstår) og et meget godt tilbud til barna i Vistdal opp gjennom årene. Klubben har god økonomi og mange ivrige medlemmer. Det klubben sliter med er KLUBBRÅDGIVERE. Rådgiver A (Bjørn Sigurd) og rådgiver B (Baard) har sagt at de ikke kan fortsette neste år, så hvis det er noen som kan hjelpe Ørn 4H med å stille som rådgiver, blir mange barn i Vistdal glade slik at vi kan fortsette klubben vår. Det er styret i klubben som skal drifte klubben, men de må ha en voksen/myndig person som har overoppsynet og kan veilede styret på veien. Det hadde vært fint om det er noen som kan hjelpe oss som rådgivere videre. Dere trenger ikke ha barn som er med (bare litt tid til oss en kveld eller to i måneden). Vi tar sikte på Årsmøte neste torsdag (8/12) og da må vi ha ny rådgiver på plass.

Kan du/dere hjelpe oss, ta kontakt med klubblederen vår, Sara Fredvig-Erichsen på tlf. 46928832 eller e-post : sarafre01@gmail.com snarest. TAKK!

27.11: Fortsatt drift på Visa camping

Visa camping opprettholder driften i 2017, og forhåpentligvis i mange år fremover. Nytt vertskap er Zydrunas og Ramune Juocevicius, med familie. De er godt kjent i Vistdal, etter å ha vært i bygda som sesongarbeidere i over 10 år.

De nye driverne ønsker alle gamle og nye gjester hjertelig velkommen til Visa camping i sommer!

Hvis noen ønsker kontakt, kan de nås på:
Epost: z.juocevicius@gmail.com
Tlf: +47 46372171 / +37 068501260

Fredag 9. desember kl. 20.00 i skytterhuset:
Årsmøte for Vistdal skytterlag


Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og ordstyrer
3. Årsmelding 2016
4. Regnskap 2016
5. Valg
6. Eventuelt

Saker som skal opp i årsmøtet må meldes til styret innen 7. desember.
Det vil bli servert kaffe og kake.
17.11: Stor flo i Langfjorden.

Foto: Kari Sandnes

Sekkjepåsedagen 2017
Det er nå bestemt at Sekkjepåsedagen 2017 går av stabelen lørdag 17. juni. Vi ber alle sette av denne helgen til oss i Vistdal. Program og lignende kommer vi tilbake med etter hvert. Er det noen som har ønsker/ideer forslag til aktiviteter og lignende, er det bare å sende en e-post/ snakke med oss i bygdelaget. Den sprøeste ideen kan kanskje bli realisert. Uansett sett av den helgen til oss sammen med slekt og venner. Vel møtt den 17. juni!

Hilsen styret i Vistdal Bygdelag
Årsmøte i Bygdelaget
Bygdelaget har bestemt at årsmøtet blir satt til fredag 31. mars 2017. I år er det representanter fra Visa samarbeidsutvalg, Vistdal Grunneierlag og Vistdal Ungdomslag som skal velges for 2 nye år. Vi oppfordrer alle lag og foreninger som har med bygdelaget å gjøre til å avvikle sine årsmøter og velge representanter i god tid, da disse skal offentliggjøres slik at formann kan velges på årsmøtet.

Foto: Marit Berg Øien
29.10: Skulejoggen - haustens vakraste eventyr

Foto: Kari Sandnes
24.10: Skopen og Klauva ved Mørkvatnet
06.09: Naust eller nausttomt ønskes kjøpt i Vistdal
Kontakt Knut Aune Engdahl, tlf 918 89 126 eller 716 71 049.
Har du skrape-/malelyst?
Vistdal samfunnshus søkjer frivillige som kan tenkje seg å skrape vindaugskarmar på kjøkkenet, og så gje dei eit strøk maling.

Viss du vil bidra, kan du ta kontakt med Tor Olav Hanset på tlf. 995 60 790