Vinter igjen den 23. februar.
Foto: Terje Holtborg

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.

Foto: Terje Holtborg
19.03: Det nye taket på Coopen begynner å ta form.
Mandag 27. mars kl. 20.00 på samfunnshuset:
Årsmøte Vistdal Sau og Geit og
Vistdal BeitelagSakliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding.
3. Reknskap.
4. Valg.
5. E-bjeller.
6. Fusjon med Nesset Sau og Geit ??
7. Beitelagsmidler.
8. Innkomne saker
9. Kaffe og kaker

Vistdal S. og G. og Vistdal Beitelag
Fredag 31. mars kl. 20.00 på samfunnshuset:
Årsmøte Vistdal bygdelag
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Valg av leder (se årsmeldingen)
5. Valg av revisor
6. Innkomne saker.

De som vil ha saker til behandling under innkomne saker må sende det til styret senest 24/03/2017
Enkel servering.

Styret
Tirsdag 21. mars kl. 20.00 på samfunnshuset:
Årsmøte Vistdal grunneigarlag
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
(ordstyrer og skriver)
2. Årsmelding
3. Godkjenning av regnskap
4. Trekking av jaktkort
5. Valg
6. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet leveres Ole Henrik Rindli innen 17. mars.

Styret
Torsdag 23. mars kl. 20.00 på Nerland grendahus:
Årsmøte i Vistdal Storviltvald
Sakliste:
1. Valg av ordstyrer og sekretær
2. Valg av 2 personer sammen med ordstyrer til å underskrive årsmøteprotokollen
3. Godkjenne sakliste og innkalling
4. Godkjenne eventuelle fullmakter
5. Godkjenne ny driftsplan for perioden 2017-2019
6. Behandle årsmelding og revidert regnskap
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg av styremedlemmer med vara
9. Valg av leder
10. Valg av 2 revisorer
11. Eventuelt

Eventuelle saker til årsmøte må sendes styret innen 2 uker før årsmøte.
Kaffe og kake.

Styret
Sekkjepåsedagen 2017
Det er nå bestemt at Sekkjepåsedagen 2017 går av stabelen lørdag 17. juni. Vi ber alle sette av denne helgen til oss i Vistdal. Program og lignende kommer vi tilbake med etter hvert. Er det noen som har ønsker/ideer forslag til aktiviteter og lignende, er det bare å sende en e-post/ snakke med oss i bygdelaget. Den sprøeste ideen kan kanskje bli realisert. Uansett sett av den helgen til oss sammen med slekt og venner. Vel møtt den 17. juni!

Hilsen styret i Vistdal Bygdelag
Har du skrape-/malelyst?
Vistdal samfunnshus søkjer frivillige som kan tenkje seg å skrape vindaugskarmar på kjøkkenet, og så gje dei eit strøk maling.

Viss du vil bidra, kan du ta kontakt med Tor Olav Hanset på tlf. 995 60 790