Flott dag ved elveosen 4. februar.
Foto: Terje Holtborg

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.
Torsdag 23. mars kl. 20.00 på Nerland grendahus:
Årsmøte i Vistdal Storviltvald
Sakliste:
1. Valg av ordstyrer og sekretær
2. Valg av 2 personer sammen med ordstyrer til å underskrive årsmøteprotokollen
3. Godkjenne sakliste og innkalling
4. Godkjenne eventuelle fullmakter
5. Godkjenne ny driftsplan for perioden 2017-2019
6. Behandle årsmelding og revidert regnskap
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg av styremedlemmer med vara
9. Valg av leder
10. Valg av 2 revisorer
11. Eventuelt

Eventuelle saker til årsmøte må sendes styret innen 2 uker før årsmøte.
Kaffe og kake.

Styret
Torsdag 02.03.17 kl. 20.00 på Myklebostad bedehus:
Årsmøte i Myklebostad og Lange vassverk
Sakliste:
1. Godkjenne innkalling og sakliste.
2. Velge møteleder og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Valg.
6. Vassavgift.
7. Ny vannledning fra UV anlegg til kummen mellom Svein og Ole Steinar.
8. Eventuelt andre saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret v/ Stein senest 24.02.17.

Styret
Strikkekafé
Det er strikke-/ handarbeidskveld torsdag 23. februar kl. 19.00 - 22.00 på laurdagskafeen. Vi serverer kaffe/ te og kjeks. Loddsalg.

Ta med deg handarbeidet ditt, og gjerne ein venn og kom!Vistdal bygdekvinnelag


 24.01: Vistdalshus på Fuglset

Jeg skriver på en artikkel for Romsdals Sogelag om vår barndom på Fuglset fra 1944- ca1956. I en artikkel av Sverre Bolsønes skriver han om Vistdalshuset, det ble revet i Vistdal og satt opp på Fuglset. Nabohuset til der jeg ble født.

Er det noen i Vistdal som kjenner til dette?

Jon Helge Indbjør
E-post: johel-i@online.no

Foto: Karianne Brude Lange
24.01: Kretsrenn i langrenn på Vistdalsheia

Foto: Ottar Rydjord
09.01: Bilder fra internasjonal middagsbuffet

Over nyttår endrer vi åpningstiden på lørdagskafeen.
Fra 7. januar 2017 blir åpningstiden kl. 12.00 - 16.00.

Hjertelig velkommen!Vistdal bygdekvinnelag
Sekkjepåsedagen 2017
Det er nå bestemt at Sekkjepåsedagen 2017 går av stabelen lørdag 17. juni. Vi ber alle sette av denne helgen til oss i Vistdal. Program og lignende kommer vi tilbake med etter hvert. Er det noen som har ønsker/ideer forslag til aktiviteter og lignende, er det bare å sende en e-post/ snakke med oss i bygdelaget. Den sprøeste ideen kan kanskje bli realisert. Uansett sett av den helgen til oss sammen med slekt og venner. Vel møtt den 17. juni!

Hilsen styret i Vistdal Bygdelag
Årsmøte i Bygdelaget
Bygdelaget har bestemt at årsmøtet blir satt til fredag 31. mars 2017. I år er det representanter fra Visa samarbeidsutvalg, Vistdal Grunneierlag og Vistdal Ungdomslag som skal velges for 2 nye år. Vi oppfordrer alle lag og foreninger som har med bygdelaget å gjøre til å avvikle sine årsmøter og velge representanter i god tid, da disse skal offentliggjøres slik at formann kan velges på årsmøtet.
Har du skrape-/malelyst?
Vistdal samfunnshus søkjer frivillige som kan tenkje seg å skrape vindaugskarmar på kjøkkenet, og så gje dei eit strøk maling.

Viss du vil bidra, kan du ta kontakt med Tor Olav Hanset på tlf. 995 60 790