Fint i februar!
Grått over Vistdal 17. januar.
Foto: Kari Sandnes

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.
Onsdag 2. mars kl. 20.00 på Myklebostad bedehus
Årsmøte i Myklebostad og Lange vassverk

Sakliste:
1. Godkjenne innkalling og sakliste.
2. Velge møteleder og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Skal vi leie regnskapsfører hos Bøndenes regnskapslag?
6. Vedtektsendringer.
7. Valg.
8. Vassavgift.
9. Eventuelt andre saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret v/ Stein senest 24.02.16.

Styret
01.02: Bygdelaget orienterer om 17. mai
Det er med stor skuffelse vi er blitt orientert om at det ikke vil bli noe korps fra Eresfjord i år. Grunnen til dette er at de rett og slett ikke har nok personer til å spille. Det er ikke bare Vistdal som blir rammet av dette, men alle bygdene som korpset har spilt i. Det er et ørlite håp at de kan få det til, men da må de som har et snev av lyst til å spille melde seg! Er det noen som kan tenke seg å begynne, ta kontakt med oss i bygdelaget bygdelaget@vistdal.com, eller direkte til korpset i Eresfjord.
Sekkjepåsefest lørdag 27. februar
Servering av sekkjepåse kl. 20.00
Dans med Møreaksen fra kl. 22.00
Kr 400,- pr. billett, selges på Coop Vistdal.
Hjertelig velkomne!

Vistdal ungdomslag
Fredag 12. februar kl. 20.00 på Vistdal samfunnshus
Årsmøte i Vistdal ungdomslag

Vanlige årsmøtesaker. Servering av kaffe og kake.

Velkommen!


Foto: Terje Holtborg
Sola er snart tilbake på Myklebostad! Bildet er tatt på ettermiddag 21. januar. Den 25. januar skal ho skinne på sentrum.
Fredag 11. mars kl. 20.00 på Vistdal samfunnshus
Årsmøte i Vistdal samfunnshus


Sakliste:
Årsmelding
Regnskap
Valg
Innkomne saker

Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende innen 4. mars. Vi vil minne alle eiende lag om å melde fra om hvem de har valgt til utsendinger, til valgkomiteen v/Anne Marie Nerland innen 26. februar.

Velkommen!
05.01: Småbruk ønskes kjøpt
Da har jeg fått lurt nedover mannen min for å bosette oss i Vistdalen. Det eneste problemet er at vi mangler et sted å bo. Vi oppholder oss for tiden i kårenden til barndomshjemmet mitt på Ødegård, men når to skal bli til tre trenger vi å finne noe eget. Vi har et stort ønske om å kjøpe et småbruk. Dessverre er det slik at det ikke ligger noe ute for salg, selv om mange gårder står tomme. Om det er noen som vil selge eller vet om noen som vil selge, håper vi at du/dere vil ta kontakt.

Med vennlig hilsen Andrea Ødegård tlf. 478 50 914, e-post: andrea.odegard@live.com
Informasjon fra bygdelaget
Bygdelaget vil avholde årsmøte tirsdag 29. mars 2016. Innen den dato MÅ alle lag og foreninger som har medlemmer ha avholdt sine årsmøter og valgt sine kandidater og vara. Vi kommer tilbake med mer detaljer når det nærmer seg årsmøte.