Fortsatt gløtt av sol (nokre plassar) i Vistdal 26. november.
Foto: Marit Øien

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.

Foto: Kari Sandnes
Flott på Sandnessetra 8. november!
Foto: Marit Øien