Vistdal bygdelag
Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemsskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.


Styret består i dag av:

Leder: Gry Bertheussen (uavhengig) e-post: bygdelaget@vistdal.com
Nestleder: Bård Helde
Sekretær: Sigrid Hanseth
Kasserer: Conny S. Nerligjerdet


Fra de ulike lag og organisasjoner sitter følgende representanter i bygdelaget:

Visa samarbeidsutvalg:
Kåre Hindhammer
Vara: Jan Erik Nerland

Vistdal idrettslag:
Conny S. Nerligjerdet
Vara: Ottar Hanset

Ørn 4H:
André Bergset
Vara: Mabele Nerland

Vistdal ungdomslag:
Ørjan Sandnes
Vara: Tor Olav Hanset

Vistdal skyttarlag:
Bård Helde
Vara: Odd Karsten Hanset

Vistdal grunneigarlag:
Bjørn Even Nerland
Vara: Roy Lange

Vistdal bygdekvinnelag:
Sigrid Hanset
Vara: Nanna Lange Bugge