Info fra Vistdal grunneigarlag
Småviltjakta 2015/16

Vi har (for en god stund siden) lagt bak oss en varierende rypejaktsesong. En historisk våt og kald sommer medførte en del spenning mtp forholdene under klekkingen. Rapportene fra omliggende områder var dystre. Innledningsvis i jakta ble det også i år sett til dels meget godt med fjellrype, men lite lirype. Antall felte liryper indikerer allikevel en liten fremgang på lirypene, men fortsatt er bestanden svak.


Jaktrapporteringsprosenten var i år på 63 %, en nedgang fra 80 %. Dette er ikke godt nok, og jegere oppfordres igjen til å levere rapport umiddelbart etter avsluttet jakt. Jegere som ikke har levert jaktrapport må betale dobbel pris på jaktkortet neste sesong.
De innsendte rapportene gir følgende resultat:


Liryper
Fjellryper Ant jaktdager
Ant pr dag
Sone 1
11 20 53 0,58
Sone 2
12 31 46 0,93
Sone 3
1 0 11 0,09
Totalt 24 51 110 0,68

Det er totalt felt 75 ryper (iht rapporteringen) mot 68 i 14/15, 46 i 13/14 og 32 i 12/13.
Det er i tillegg felt 1 hare, ingen orrhaner eller tiur.

Skuddpremie
Det er betalt ut skuddpremie for 20 rever, 3 mår, 7 ravner og 60 kråker.

Valg 2016
Følgende personer sitter i styret det kommende året:
Leder:
Ole Henrik Rindli
Styremedlem sone 2:
Turid Hanset
Styremedlem sone 1:
Roy Lange
Styremedlem sone 3:
Anders Inge Nerland
Styremedlem sone 2:
Kurt Johnny Bergset
Kasserer på 35. året:
Per Lange

Annet:
- I 2016 «indeksreguleres» ukeskortene til 700 kroner.
- Grunneigarlaget vil også minne de yngre i bygda på at laget sponser jegerprøven til alle som ønsker å prøve seg som jegere. Småviltjakta er også gratis for alle under 18 år som bor i Vistdal.
- I 2015 startet vi opp igjen med leirdueskyting på høsten. Dette vil bli videreført i 2016.

Vistdal grunneigarlag ønsker alle jegere velkommen tilbake neste sesong.

Styret