Vistdal samfunnshus AL
Vistdal samfunnshus eies av lag og foreninger i Vistdal.
Samfunnshuset har stor sal med scene, kjøkken, møterom og garderobe.

Lokalene leies ut til ulike arrangement for både lag/foreninger og private,
samt til store og små møter. I storsalen kan det dekkes til 140 personer for bespisning.Priser:
Hele huset m/ kjøkken til festlig lag: Kr 2 000,- inkludert vasking.
Hele huset m/ kjøkken til møtevirksomhet: Kr 1 600,- inkludert vasking.
Møterom: Kr 150,-


Styret:
Marit Berg Øien (leiar)
Ottar Hanset (nestleiar)
Tor Olav Hanset (styremedlem)
Bodil Nerland (styremedlem)
Inge Sandnes (styremedlem)
Linda Larsen (kasserar, ikkje styremedlem)
Stian Bergset (1. vara)

For leie av huset, kontakt Tor Olav Hanset på tlf. 995 60 790