Årsmøte i Myklebostad og Lange vassverk

Torsdag 19. mars kl. 20.00 på Myklebostad bedehus

Sakliste

1. Godkjenne innkalling og sakliste

2. Velge møteleder og referent

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Valg

6. Vassavgift

7. Eventuelt andre saker


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/ Stein senest 15. mars.


Styret

0 0