Årsmøte Vistdal samfunnshus

Fredag 20. mars kl. 20.00 

Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling 

• Årsmelding 

• Rekneskap 

• Ombygging av toaletta 

• Eventuelle innkomne saker 

• Val 


Vel møtt! 

Styret

0 0