Ørn 4H

4H-klubben i Vistdal heiter Ørn 4H. Den vart stifta av Magna Øien og Svein Betten, og har vore i drift sidan 1971. Klubben har eit styre som er samansatt av valte medlemmar. I tillegg har klubben vaksne rådgivarar som hjelper styret når det trengs. Medlemmene velgjer kvart år eit prosjekt som dei vil arbeide med, og som skal presenterast på den årlege haustfesten i september/oktober. Utanom prosjektarbeidet er det medlemsmøte om lag ein gong i månaden. Møta held me som oftast på skulen eller ute i det fri. Om sommaren er det mogleg å dra på Fylkesleir og Landsleir/Nordisk leir.Styret:
Leder: Lars Even Fredvig- Erichsen
Nestleder: Eline Nerland
Sekretær: Anna Rindli
Kasserer: Leif Richard Fredvig-Erichsen
Styremedlem: Celina Hestad
Styremedlem: Cecilie Fredvig-Erichsen
Styremedlem: Ask Nerland

Rådgivar A:
Baard Fredvig-Erichsen
E-post: bfe@nessetpost.no

Rådgivar B:
Turid Hanseth
Anita Fredvig- Erichsen
Jorunn Rindli


Klikk på bildene for større versjon.

"Under åpen himmel" 2013.
"Under åpen himmel" 2013.
"Under åpen himmel" 2013.
Mat fra bålet.
Mat fra bålet.
Utedag.
Utedag.
Dugnadsarbeid 2013.
Dugnadsarbeid 2013.
Flotte utstillinger.
Flotte utstillinger.
Flink ungdom!
Flink ungdom!
Utstilling på haustfest.
Utstilling på haustfest.
Karneval 2015.
Karneval 2015.
Utstilling haustfest 2013.
Utstilling haustfest 2013.
Underholdning haustfest 2013.
Underholdning haustfest 2013.
Haustfest 2013.
Haustfest 2013.
Karneval 2013.
Karneval 2013.
Karneval 2013.
Karneval 2013.
Boligbygging til fjørkledte 2009.
Boligbygging til fjørkledte 2009.
Gøy på leir!
Gøy på leir!
Vi lovar å arbeide mot det mål...
Vi lovar å arbeide mot det mål...
Utedag i fjøra.
Utedag i fjøra.
Utedag i fjøra.
Utedag i fjøra.