Vistdal bygdelag
Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemsskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.


Styret i Vistdal Bygdelag 2018 - 2019 med telefonnr og epostadresse:


Samarbeidsutvalget
Kåre Hindhammer
944 20 809
k.hindhammer@gmail.com

Jan Erik Nerland
918 63 646
janerik.nerland@nessetpost.no
Ungdomslaget Ørjan Sandnes
482 23 903
orjsan_92@hotmail.com

Tor Olav K. Hanset
995 60 790
t_olav@hotmail.com
Grunneigarlaget
Bjørn Even Nerland
905 24 748
bjorn.ev.ner@gmail.com

Roy Lange
481 16 946
roylange97@gmail.com
Idrettslaget Conny Nerligjerdet
936 45 370
cornelia.seefeldt@hotmail.com

Ottar Hanset
908 46 103
ottahans@gmail.com
Bygdekvinnelaget
Aud Jorunn Lange
472 43 463
aud.lange@nessetpost.no

Sigrid Hanseth
932 63 662
sigrid.hanseth@gmail.com
Skytterlaget
Bård Larssen Helde
909 37 825
baard_92@hotmail.com

Jo-Andrè Kjølstad
976 72 769
jokjolstad98@gmail.com
Ørn 4H
Elias Hestad
452 50 071
eliashest@gmail.com

Anna Rindli
922 09 533
jorunn.rindli@live.no
Styreleder
Gry Bertheussen
992 56 435
grybertheussen@gmail.com