Vistdal samfunnshus
Vistdal samfunnshus blir drevet av en frivillig forening, valgt av medlemmer i
Vistdal idrettslag, Vistdal ungdomslag, Vistdal skytterlag og Bygdekvinnelaget.

Samfunnshuset har stor sal med scene, kjøkken, møterom og garderobe.
Lokalene leies ut til ulike arrangement for både lag/foreninger og private,
samt til store og små møter. I storsalen kan det dekkes til 140 personer for bespisning.Priser:
Heile huset, fest og 17. mai, utan vask kr 2 500
Heile huset, private arrangement, utan vask kr 1 500
Vask etter fest og private arrangement kr 1 000
Berre kjøkken, med vask kr 750
Møterom kr 250
Møte i sal kr 1 000


Styret:
Leiar: Marit Berg Øien
Nestleiar: Odd Karsten Hanset
Kasserar: Linda Larsen
Skrivar: Marit Berg Øien
Styremedlem med ansvar for utleige: Bodil Nerland
Styremedlem med ansvar for tilsyn av hus: Odd Karsten Hanset
Styremedlem med ansvar for renovasjon: Maria De Silva Nerland
Styremedlem: Jo André Kjølstad

1. vara: Stian Bergset
2. vara: Sondre Mittet
3. vara: Joakim Lange

For utleige, kontakt Bodil på telefon 415 64 004