Skulejoggen
- Haustens vakraste eventyr
For femte gong på rad, har Vistdal skule arrangert Skulejoggen. Dette solidaritetsløpet er ein måte å hjelpe andre, gjennom å springe inn pengar. Elevrådet hadde i år valt ut SOS-Barnebyar sitt arbeid for barn på flukt som mottakar. Dei heldt også ein flott appell før start, og oppmoda avslutningsvis medelevane til å springe alt dei klarte. Noko alle gjorde!

Hovudsponsoren vår, Nesset Sparebank, hadde lova å legge 20 kroner i potten per runde. Fjorårets gjennomsnitt var 11 rundar, så frå runde 12 ville banken doble innsatsen, dvs betale kr 40 per runde. Med ein slik fantastisk innsats som både skule- og barnehageborn la ned i går, blir det mykje pengar til SOS-Barnebyar. Hanset Sand er også ein trufast sponsor til Skulejoggen. Dei la kr 10 i potten for dei første 100 rundane.

Rundane i Skulejoggen vår er ca 500 meter. Barna i Vistdal sprang heile 301 rundar, noko som gjev eit gjennomsnitt på 12,5 eller 6 km om du vil. Verdt å merke seg at vi snakkar om barn i alderen tre til elleve år. Det er rett og slett imponerande! SOS-Barnebyar vil få kr 8680 frå sponsorane våre, og i tillegg har elevane samla inn frivillige startkontigentar og private sponsorar på til saman kr 1770.

Mange takk til alle som har sponsa oss, og ikkje minst takk til alle som sprang - alt dei klarte.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst og bilder: Marit Berg Øien