Vil du lære å danse hip hop?

Hei alle barn i Vistdal!


Torsdag 3. juni vil Sara Fredvig-Erichsen veilede dem som måtte ønske det i hip hop i regi av bygdelaget. Vi tenker at vi kun åpner for barn som går på Vistdal skole og barnehage i første omgang. Dette pga. Covid-19 og hensynet til smittesituasjonen.

Tanken er at vi må få til noe for dere som er unge i bygda nå i disse tider, og da har Sara sagt seg villig til å undervise tirsdager og/eller torsdager i de ukene hun ikke er på Hurtigruten. Vi prøver ut den første fritørnen hennes, og ser hvordan dette går.

Første dag blir altså torsdag 03.06.21. Klokkeslett og sted kommer vi tilbake til når det nærmer seg.

For at vi skal få til et best mulig opplegg må vi ha en tilbakemelding (påmelding) så snart som mulig, med navn og alder på barnet som ønsker å delta.

Send melding til Sara på Facebook/Messenger eller på tlf. 469 28 832.

Som dere skjønner, er dette et opplegg for at barn helt ned i 3–4-årsalderen (Sara begynte på ballett i Molde i den alderen) skal kunne danse og ha det gøy med musikk. Bygdelaget tar kostnadene som følger med, så dette er gratis for alle som deltar.

For Vistdal Bygdelag
Baard Fredvig-Erichsen