Bergset fiskevald

Bergset fiskevald er det øverste av fiskevaldene som selger fiskekort i Visa. Valdet
strekker seg fra litt ovenfor Heldebrua og oppover strekningen forbi grenda Bergset. Valdet går ikke like langt på begge sider av elven. Det er satt opp grenseskilt ved grensene.

For info om fiskeregler, priser og kjøp av fiskekort klikk her.

Styret for Bergset fiskevald:
Formann: Kåre Hindhammer
Kasserer: Alf Sandnes
Styremedlem: Asle J. Konnerth
Kåre Hindhammer og Alf Sandnes sitter også i Visa Samarbeidsutvalg.

De som er representert i Bergset fiskevald er:
Bergsethaugen : Baard Fredvig-Erichsen
Aslakgarden: Anders Bergset
Knutgarden og Myra: Kurt Johnny Bergset
Erikgarden: Kåre Hindhammer
Hjeldteigen: Alf Sandnes
Trondgarden: Asle J. Konnerth

Historikk

Bergset fiskevald startet som et grunneierlag som forvaltet fisket på grenda sin strekning hovedsakelig til eget bruk. Det vil si at i begynnelsen ble det utdelt så og så mange dager til hver enkelt grunneier fordelt etter gammel skyld som var på hver enkelt gård. Det ble etter en rettsak tidlig på 1950-tallet fastslått at retten til elva utenfor hver enkelt grunneier ikke er suveren. Det vil si at fiskeretten hører grenda til utenfor hver enkelt grunneier, slik at ikke en grunneier kan selge kort bare for sin eiendom.

Det har vært prøvd forskjellige fisketider og måter å fange fisk på. Ikke alle like vellykket og ikke alle like lovlige. Det kan nevnes stenging av elven til forskjellige tider, dag, natt, diverse uker. Utleie på ukesbasis med fredning mellom utleieukene etc. Av mer straffbare fiskemetoder har det for eksempel blitt prøvd med dynamitt. Dette resulterte i straffeforfølgelse av "l ykkejegeren(e)".

Om elva

Elva har gjennom årtier vært en god elv med mye fisk. Dette har dessverre gått noe tilbake de siste årene. Vi mener at det er flere grunner til at det er en tilbakegang av fiskemengden, den største årsaken er nok elveforebyggingen som ble foretatt av NVE på 1980-tallet. Denne forebyggingen raserte mange gode gyteplasser for laksen og ørreten etter vår mening, og det jobbes nå intenst i samarbeid med fylket og NVE om diverse tiltak for å rette på dette. Vi har blant annet åpnet et sideløp i nedre sone som ble stengt under forebyggingen. På Bergset sitt vald har vi gjort fossen ved Bergset-brua bedre for oppgang av fisk. Tidligere har det vært oppdemt i fossen med trestokker for å lette oppgangen for fisken, men høsten 2007 fikk vi tillatelse til å sprenge en dypere kulp slik at fisken får mer vann å ta sats i. Vi har også åpnet opp en liten sideelv for å få næring til elva. Videre er det planer om å åpne enda et gammelt sideløp for å få gyteplasser.

For å få et mer slagferdig forum overfor div. forvaltningsorgan ble det i 2008 opprettet et organ som vi har døpt Visa samarbeidsutvalg. Det består av 2 valgte representanter fra Nedre grunneierlag, 2 fra Bergset grunneierlag og 2 fra de som ikke har stiftet grunneierlag i Visa. Hovedoppgaven for samarbeidsutvalget er å få en mer helhet i fiskeforvaltningen i Visa med tanke på å få opp laksebestanden og gyteplasser.

Bergset grunneierlag har også planer om å få ryddet skog langs elvebredden for å gjøre det enklere for fiskerne. Det er også planer om å grave opp og gruse opp stier langs elvebredden både for fiskerne og andre turgåere (muligens forlengelse med prosjekter som nedre elveeierlag har på gang). Vi jobber også med å få tilrettelagt den beste fiskeplassen vi har (ved Bergset-brua) for funksjonshemmede. Dette er imidlertid en lang og komplisert oppgave som vil ta litt tid å få på plass.