Svar på innspill om fiskeregler i Visa 2016

Har noen kommentarer og meninger om fiskereglene i Visa. Har sett skrivet som ligger ute på Vistdal.com og at det foreslåes og utvide fluesonen. Dette er jeg helt uenig i, da fluesonen ikke er den eneste plassen fluefiske kan foregå. Hele elva er jo åpen for fluefiske, også ved lav vannføring!

Når det gjelder kvote på antall fisk, er det etter min mening nok begrensninger slik som det er pr. i dag. Det som bør endres, er at denne begrensningen kun skal gjelde laks og at det ikke gjelder ørret, samt vurdere om kvoten pr. uke på 3 fisk skal kunne fiskes med å ta 2 fisk pr. dag. Samtidig må det være slik at gjennutsatt fisk (C/R), teller med i kvoten man fisker på. Har man fisket og gjenutsatt en fisk skal derfor fisket avsluttes for dagen! (Ved kvote 1 pr. dag). Forrige sesong var det tillfeller der fiskere satte ut igjen flere fisker, før de tok en som var "stor nok"... Vil tro at mange av disse fiskene er skadet og derfor ikke vil leve til gytinga starter, særlig fordi elva er en såkalt varm elv. Det er jo slik at også all gjenutsetting skal rapporteres til myndighetene, og det må derfor være slik at disse går av kvote dag/uke. Om det innføres en kvote på antall fisk pr. sesong, blir det nok enda mere gjenutsetting av "småfisk" og desto viktigere å påse at dette overholdes.

Når det gjelder merker for vannstand, som regulerer flue/sluk fiske, mener jeg det skulle være ett merke ved Gamlebrua som gjelder hele nedre sone, samt ett merke ved Bergsethølen for øvre sone.

Mvh

Åge Are Heggdal

PS. Har snakket med 9 andre utenbygds fiskere som fisket i elva i 2015, og de deler i stor grad disse innspilla på fiskeregler. Alle disse handlet også i større/mindre grad på Coop og bidro til økt omsetning, samt leie av hytter på camping/Visthus.