Elvefisket 2020 – oppsummering


Det har vært en flott sesong i Visa.
Totalt i hele vassdraget er det tatt 142 laks, største fangst 10,4 kg. Ørret: 6 stk.
Gjennomsnittsvekt: 4,2 kg.


Nedre sone:
Laks: 98 stk. Største fangst 10,4 kg.
Ørret: 5 stk.
Gjennomsnittvekt laks: 4,0 kg.

Bergset/ Meland/ Nerland:
Laks: 44 stk. Største fangst 8,2 kg.
Ørret: 1 stk.
Gjennomsnittsvekt laks: 4,6 kg.  

Om det blir noen forandringer av fisket i 2021 vil vi legge det ut på denne siden, i tillegg til siden vår på Facebook. 

Takk til alle som besøkte oss i Visa 2020, og velkomne tilbake i 2021!


for Visa samarbeidsutvalg
Kåre Hindhammer