Småviltjakta 2019/20

En noe sen oppsummering av rypejaktsesongen, viser nok en varierende rypejaktsesong.
Bestanden av lirype er stabilt lav, mens fjellrypene ser fortsatt ut til å klare bra. Det ble sett godt med fjellrype tidlig i jakta, men også senere utover sesongen. Det ble en nedgang i antall felte ryper i forrige sesong, av begge arter. Totalt er det felt 51 ryper, og vi må tilbake til sesongen 13/14 for å finne et lavere tall.

Kortsalget er tilbake på normalt nivå, etter nedgangen i forrige sesong.

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 72 %, en oppgang fra 68 % i fjor. Dette er fortsatt ikke godt nok, og jegere oppfordres nok en gang til å levere rapport umiddelbart etter avsluttet jakt.


De innsendte rapportene gir følgende resultat:

Det er totalt felt 51 ryper (iht rapporteringen) mot 58 i 18/19, 94 i 17/18, 85 i 16/17, og 75 i 15/16.
Det er i tillegg felt 3 orrhaner og 2 harer (to haner på sone 1 + én på sone 2 og to harer på sone 1). 

Skuddpremie
Det er betalt ut skuddpremie for 7 rev, 2 mink, 21 ravn og 65 kråker.

Valg 2020

På grunn av koronasituasjonen er det ikke gjennomført årsmøte i grunneigarlaget enda.

Følgende personer sitter i styret til årsmøtet kan avholdes:

Leder: Ole Henrik Rindli                     
Styremedlem sone 1: Roy Lange
Styremedlem sone 2: Turid Hanset                               
Styremedlem sone 2: Kurt Johnny Bergset
Styremedlem sone 3: Anders Inge Nerland                
Kasserer på 39. året: Per Lange

Annet:

• Grunneigarlaget vil også i år minne de yngre i bygda på at laget sponser jegerprøven til alle som ønsker å prøve seg som jegere. Småviltjakta er også gratis for alle under 18 år som bor i Vistdal.

• Det er kjøpt inn båt som er fraktet til Grøvelvatnet. Denne er til fri benyttelse for de som ønsker å fiske. Båten må brukes med fornuft.

Vistdal grunneigarlag ønsker alle jegere velkommen tilbake neste sesong.

 

Styret