Stiprosjekt Måsvassbu

Statusrapport fra Arnstein Eide, DNT Romsdal

 

19.–20. juni
Dugnad med rutefaddere og frivillige fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 15 helikopterhiv med materiale. 1200 lm til 600 meter sti ble fløyet inn tirsdags morgen. Det ble bygget mange klopper fra Måsvassbu og mot brua. I tillegg ble det startet bygging av klopper retning Langedalen. Det ble snekret rundt 200 meter med treklopper disse dagene.

6.–8. september
Samarbeid med Romsdal VGS – VG1 Bygg- og anleggsteknikk. 2 lærere og 12 elever. De fikk kombinere friluftsliv, relasjonsbygging og undervisning i programfaget sitt og var veldig fornøyde med det. Det blir nok flere samarbeid mellom DNT Romsdal og denne gjengen. På et par dager snekret de totalt 400 meter sti mot Vistdal og nesten helt til Måsbakken. De brukte opp alt vi hadde fløyet inn før ferien.

23. oktober
Denne dagen fløy vi inn rundt 1000 lengdemeter med plank til rundt 400 meter stibygging. Noe ble fløyet helt inn til Måsvassbu, men det aller meste på denne strekningen (se under). Vi hadde planlagt en dugnad noen dager etter men da tok været oss og snøen ble liggende. Vi ønsker da å få til en dugnad i juni for å ferdigstille dette.

 

Dette gjenstår i 2024
• Montere rundt 400 meter klopper, i all hovedsak mellom Måsbakken og Fellesbeitet. Dugnad planlegges i juni.
• Henge opp nye skilt (disse er bestilt)
• Merke den nye traseen med røde T-er
• Loggføre den nye stien på GPS og oppdatere denne i kartet.
• Vi vurderer å flytte brua nedenfor Måsbakken opp til den nye elvekryssingen.
 
Dugnadstimer
Jeg har ikke finregnet enda, men det er nok rundt 300 dugnadstimer som er lagt ned til nå på stiarbeidet.

Måsvassbu 90 år!
Vi planlegger bursdagsfeiring av Måsvassbu på selveste Kom deg UT-dagen søndag 1. september. Håper dere vil være med på feiringen 😊

Jeg har gått stien flere ganger i år og jeg må si at det er stor forbedring med disse kloppene. Jeg tror vi nærmer oss målet nå i sommer, men må sikkert regne med noe justeringer og suppleringer i årene som kommer. Flere bilder kommer.

Klikk på bildene for å se full størrelse: