Fangstrapporter 2017

Uke 32 og 33

Det er innmeldt skjellprøver på til sammen 13 laks og 3 ørret. Det er tatt 2 stk ørret og 7 laks i nedre sone (det meste er smålaks). Bergset 3 laks og 1 stk. ørret. Ørreten veide 3.3.kg.!! Den nest siste dagen ble årets siste laks tatt på ca. 5 kg i Bergset. På Meland og Nerland ble det tatt 2 stk. laks.

Da vil vi takke alle som har besøkt oss i Visa 2017!

Uke 31

Det er innmeldt 7 laks denne uken. 4 stk. i nedre sone og 3 stk. på Bergset. På Meland og Nerland har vi ikke fått noen registreringer. Det er heller ikke kommet inn melding om fangst av pukkellaks. Det er smålaksen som dominerer fangsten den siste tiden, men vi ser også en og annen storlaks. Visa hadde også denne uken lav vannføring helt til slutten av uken, da fikk vi nedbør og elva steg raskt.

Uke 30

Det er innmeldt 7 stk. laks denne uken og ingen ørret. Nedre sone er det tatt 2 stk. smålaks. På Bergset er det tatt 5 laks, den største veide 3,5kg og ble tatt i Tennhammeren. På Meland og Nerland er det ingen registrering. Visa har hatt veldig lav vannføring, og det er vel i alle fall en grunn til svakt fiske. Vi får minne på igjen at Visa er åpen for fiske til den 15. august.

Uke 29

Det er innmeldt 13 laks + 1 stk. uregistrert denne uken. Den uregistrerte er fanget i Garrsteinhølen (øvre) og skal være på over 6 kg. 3 laks + 1 uregistrert på Bergset og 9 stk i nedre sone. Ingen registrerte av ørret. Fra Meland og Nerland har vi ikke fått inn noen rapporter. Det er heller ikke registrert fangst av pukkellaks. Fangst av pukkellaks blir ikke med på fangstkvoten, men må forevises oppsyn/grunneiere.

Uke 28

Det er innmeldt 29 stk. laks denne uken. 7 stk. på Bergset sonen og 22 stk. i Nedre sone. Den største som er tatt veide 7,3 kg. Den heldige her var Magnus Berge fra sundmøre, og laksen ble tatt i Garsteinhølen på Begset. Det er ikke innmeldt fangst av ørret. Fra Nerland og Meland har vi ikke fått inn noen rapporter. Det er tatt en pukkellaks (stillehavslaks) på 1,3 kg. Det er blitt påvist pukkellaks i flere elver fra Trøndelag og oppover, i tillegg er det påvist pukkellaks i Eira, Rauma, Ørsta og i Drammenselva. Det er første gang jeg kjenner til at det er tatt pukkellaks i Visa.

Uke 27

Det er registrert inn skjellprøver på til sammen 21 stk. laks. Nedre sone: 13 stk. laks og 1stk ørret. Bergset: 7 stk. laks Nerland: 1 stk laks. Den største ble tatt av Andreas Skjelbostad i Hellehølen på spinner og veide 5,83 kg. Gjennomsnittsvekt kommer på 3,47 kg. På laksebørsen (jakt-fiske) er det registrert en laks på 17 kg. men dette er feil, det skal være 1,7 kg. Det har i slutten av uken vært fin vannføring i elva, men når dette skrives (mandag 10.) har den sunket mye og det nærmer seg den røde streken og vi ber alle om å følge med. Når det gjelder forutbestemt midtsesongevaluering blir dette vurdert av styret den 11. juli. Vi kommer tilbake til dette om det blir noen forandringer.

Uke 26

Det ble tatt 8 laks denne uken (ingen gjenntsatt). 4stk i nedre sone og 4stk på Bergset. Den største på 5,5 kg. ble tatt av Sindre Mittet på Bergset. Det ble også tatt en ørret i nedre sone på flue. Ørreten veide 1,6 kg og ble tatt av Kjell Olav Halsen. Når dette skrives 3. juli er det stor vannføring, så dette kan bli spennende!

Vi minner om at all fisk som avlives skal det tas skjellprøver av.

Uke 25

Det er tatt 6 stk. laks denne uken. Den største veide 7,9 kg. (18/6) fanget på tubeflue av T. Østvold i Hellehølen. Alle fiskene er tatt i nedre sone. Elva har hatt fin vannføring det meste av uken, men mot slutten av uken kom vi nesten ned på fluenivå. Utpå søndagen ble det kun fluefiske i hele elva. Referansepunktet for fluefiske (den røde streken) som gjelder for hele elva, er nå på Hellehølen i nedre sone og Bruhølen på Bergset.

Årets første laks ble tatt på Bergset, i Bruhølen, 5 minutter over midnatt på flue og veide 3,5 kg. I nedre sone ble det tatt en på ca 6 kg. (gjenutsatt) ved gamlebrua av Erik Nerland på flue, er ikke sikker på tidspunktet. Den største laksen som er tatt veide 10 kg. fisket av Ole Lauridsen i Hellehølen (sluk).

Totalt ble det tatt 24 laks den første uken. Gjennomsnittsvekt kommer på 4,4 kg. noe som er veldig bra. Visa har hatt en fin vannføring og ser ut til å holde seg en stund! Vi mangler på de fleste innleverte skjellprøveposene hvor fisken er blitt tatt, det er ikke nok å påføre nedre sone eller øvre sone. Vi må også ha fiskeplass (høl).