Orientering om elvefisket 2017

Det blir de samme fiskereglene/prisene som i 2016 (se her). Oppstart den 15. juni kl. 00.00 (kun første døgnet).

Oppsyn/kontaktperson i nedre sone : Andreas Skjellbostad +47 45 96 78 32
Bergset : Alle grunneiere

Nytt for i år er at alt kortsalg blir digitalt/på nett. Gå inn på jakt-fiske.no. for informasjon og kjøp. Her kommer det også annen informasjon som for eksempel laksebørs.
Vi vil fremdeles publisere ukentlig info angående fanget fisk osv. på vistdal.com
Fiskeregler vil bli hengt opp på de fleste gapahuker, butikken og campingplassen.
Ledige skjellprøveposer vil bli lagt i gapahuken ved gamlebrua samt oppsynet og skal leveres i postkassen ved butikken.

Vi ønsker alle velkommen til Visa!

Visa samarbeidsutvalg