Myklebostad gamle skole

Aslaug Hanseth har sendt oss dette bildet av elever fra Myklebostad gamle skole.

Det er tatt i første halvdel av 50-åra og viser 4., 5., 6. og 7. klasse:

Øverste rekke fra venstre: Asbjørn Sandnes, Kristian Sæther, Arnold Drågen, Arne Kristian Høsteng.
Midterste rekke fra venstre: Gunnlaug Lange, Elly Myklebostad, Ingrid Meland, Kirsti Bugge, Margot Lange, Synnøve Lange.
Første rekke fra venstre: Oddrun Lange, Ellinor Lien, Petra Sæther, Ella Mathisen, Aslaug Hanseth, Milly Sandnes. Lærer er Ingvar Meland.