Fjellpostene

(Foto: Anne K. Bergset)

Melkallskaret
Her fortsetter du etter sti fra Rødalssetra. Stien er merket med rødt. Stien krysser elva etter 1 kilometer, er elva stor så må man holde venstre side av elva framover. Posten ligg i venstre skar av Melkallen.

Gammelsetra
Parkering ved Lunneplass på Nerland. Gå til høgre over ei bru og følg traktorvegen til endes. Siste biten er sti opp til setra.

Kjøvvatnet
Parkering ved Romsdal Steinindustri. Turen starter ved Halsen Gård, følg sti framover dalen heilt fram til Kjøvvatnet, ca. 6 km. Ta gjerne med fiskestang på denne turen. Kjøvdalen er en flott sidedal til Vistdal, her kan man gå i uberørt natur.

Mørkvassbotnen
Her kan du kjøre bil framover Langedalen (bomveg) til fellesbeitet. Her følger du stien framover til Måsvassbu (merket tursti). Når du kommer til Måsvassbu følger du stien som går til Kjøvvatnet. Posten ligger ved stien øverst i Mørkvassbotnen.

Svarttinden
Parkering ved lunneplass på Nerland. Følg skogsbilveg videre, men ta av ved førstestikkveg til høgre (seterveg), ved slutt på seterveg følges sti til toppen (delvis merket med små varder).

Øvergardssetra
Parkering ved Sandvika. Følg seterveg fra Sandvika helt opp. Siste biten er sti opp til setrene.

Sandnebba
Fortsett videre fra Øvergardssetra, følg sti fra øverste røde seter videre mot toppen.

Liasetra
Kjør vegen framover langedalen (bomveg). Følg vegen ca. 2 km til skilt "Hausetran", ta av og følg stien opp til Liasetra.

Sandnessetra
Parkering ved Sandnes, følg skogsbilveg opp lia, ved enden av vegen følger du stien videre opp til Sandnessetra.

Elgenesvatnet
Start ved parkering hyttefelt Elgeneset ved bru. Følg stien oppover dalen på venstre side av elva til du kommer opp til Elgenesvatnet.

Nonshaugen
Parkering ved vegen som går borti Nerlandsbotnen. Delvis merket sti opp fra Nerlandsbotnen, via Opdalslia. Stien går langs ryggen opp lia. Når man kommer over skoggrensen så er det dårlig med oppmerket sti, men Nonshaugen er godt synlig.
Et annet alternativ er å gå fra Helle, via Hellesetrene og opp til Nonshaugen. Går du denne ruta så følger du skogsvegen som går opp til Hellesetrene, da finner du saustier som du går etter innover fjellet til Nonshaugen.

Rødalssetra
Her kan du parkere bilen ved parkeringsplass (ved vegen over Vistdalsheia). Du går langs vegen framover dalen som ender ved setrene, her ligger posten.