Årets gapahuk 2016

Vistdal bygdalag fikk prisen for årets gapahuk 2016 for sin innsats gjennom mange år med å lage turvei langs elva Visa og flere gapahuker til glede for allmennheten. Elvastien som går fra Bergset og ned til gammelbrua er mye brukt både av fiskere, trimmere og turgåere i alle aldre.

Hele fem gapahuker er bygd langs den ca 4 km flotte turveien. i tillegg til dette har både barnehage og skolen sine gapahuker som de bruker hele året. Vistdal er selveste gapahukbygda i Nesset. At bygdafolket benytter seg av de mulighetene som finnes er alle de fremmøtte til feiringa av Verdens gapahukdag et godt bevis på. Den minste var noen måneder gammel og den elste vel 90 år.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen delte ut prisen i forbindelse med at Vistdal barnehage inviterte til gapahukfest i deres gapahuk. Her ble det severt kaffe og kake. Elever og lærere ved Vistdal skole underholdt med sang og musikk. NRK's Tove Fugelsnes var med på både gapahukvandringen og feiring. I Friluftsmagasinet på NRK P1 lørdag 1. oktober kan høre fra Nesset sin markering av Verdens gapahukdag.

Tekst: Hogne Frydenlund

Bilete: Mari Husan