Ørn 4H

4H-klubben i Vistdal heiter Ørn 4H. Den vart stifta av Magna Øien og Svein Betten, og har vore i drift sidan 1971. Klubben har eit styre som er samansatt av valte medlemmar. I tillegg har klubben vaksne rådgivarar som hjelper styret når det trengs. Medlemmene velgjer kvart år eit prosjekt som dei vil arbeide med, og som skal presenterast på den årlege haustfesten i september/oktober. Utanom prosjektarbeidet er det medlemsmøte om lag ein gong i månaden. Møta held me som oftast på skulen eller ute i det fri. Om sommaren er det mogleg å dra på Fylkesleir og Landsleir/Nordisk leir.


Styret:
Leder: Lars Even Fredvig- Erichsen
Nestleder: Eline Nerland
Sekretær: Anna Rindli
Kasserer: Leif Richard Fredvig-Erichsen
Styremedlem: Celina Hestad
Styremedlem: Cecilie Fredvig-Erichsen
Styremedlem: Ask Nerland


Rådgivar A:
Baard Fredvig-Erichsen
E-post: bfe@nessetpost.no

Rådgivar B:
Turid Hanseth
Anita Fredvig- Erichsen
Jorunn Rindli

Klikk på bildene for større versjon