Ørn 4H

4H-klubben i Vistdal heiter Ørn 4H. Den vart stifta av Magna Øien og Svein Betten, og har vore i drift sidan 1971. Klubben har eit styre som er samansatt av valte medlemmar. I tillegg har klubben vaksne rådgivarar som hjelper styret når det trengs. Medlemmene velgjer kvart år eit prosjekt som dei vil arbeide med, og som skal presenterast på den årlege haustfesten i september/oktober. Utanom prosjektarbeidet er det medlemsmøte om lag ein gong i månaden. Møta held me som oftast på skulen eller ute i det fri. Om sommaren er det mogleg å dra på Fylkesleir og Landsleir/Nordisk leir.
Styret 2021:

Leder: Eline Nerland
Nestleder: Amanda Gjerde Nerland
Sekretær: Cecilie Fredvig-Erichsen
Kasserer: Ask Gjerde Nerland
Styremedlemmer:
Leif Richard Fredvig-Erichsen
Bjørn Lucas Nerland

Rådgivar A:

Baard Fredvig-Erichsen
E-post: bfredvig@gmail.com

Rådgivar B:

Anita Fredvig-Erichsen
Rigmor Gjerde Nerland
Marit Berg Øien


 

Klikk på bildene for større versjon