Ørn 4H

4H-klubben i Vistdal heiter Ørn 4H. Den vart stifta av Magna Øien og Svein Betten, og har vore i drift sidan 1971. Klubben har eit styre som er samansatt av valte medlemmar. I tillegg har klubben vaksne rådgivarar som hjelper styret når det trengs. Medlemmene velgjer kvart år eit prosjekt som dei vil arbeide med, og som skal presenterast på den årlege haustfesten i september/oktober. Utanom prosjektarbeidet er det medlemsmøte om lag ein gong i månaden. Møta held me som oftast på skulen eller ute i det fri. Om sommaren er det mogleg å dra på Fylkesleir og Landsleir/Nordisk leir.
Styret 2020:

Leder: Lars Even Fredvig-Erichsen
Nestleder: Leif Richard Fredvig-Erichsen
Sekretær: Cecilie Fredvig-Erichsen
Kasserer: Amanda Gjerde Nerland
Styremedlemmer:
Ask Gjerde Nerland
Eline Kristine Nerland

Rådgivar A:

Baard Fredvig-Erichsen
E-post: bfe@nessetpost.no

Rådgivar B:

Turid Hanseth
Anita Fredvig-Erichsen
Jorunn RindliKlikk på bildene for større versjon