Måsvassbu, turbeskrivelse

Lett tur, ca 40 min fra parkeringsplass ved fellesbeitet.
(Foto: Jan-Olav Dahle. Turbeskrivelse: Jan Rindli)

Kjør av rv. 660 ved skiltet 100 m vest for nybrua. Kjør til skilt som viser "til Måsvassbu" og kjør til fellesbeitet, ca 7 km.

Herfra tar du beina fatt ned langsetter gjerdet og følger merkene.

På nedsiden av beitet kan det enkelte plasser være litt blaute partier, men det er nedlagt planker over enkelte plasser.

Kryss Hardskarselva og fortsett opp mot Måsbakken, dette er det fineste partiet på turen. Følg elva som danner mange fosser og dype kulper.

Oppe på toppen svinger stien til høyre og følger kanten av bakken (er du lommekjent kan du svinge til venstre etter ca 100 m og følge gammelstien, men stien er nå omlagt og går noe høyere opp). Sving til venstre mot Måsvassbu og følg stokkene langs stien rett på målet.

Selv om du ikke er på noen topp har du herfra veldig flott utsikt: Snarketinden litt bak til høyre, Storfjellet rett til høyre og rett fram Kjelen. Til venstre rett inn mot Mørvassbotn og fremover ruta til Isfjorden. Dette er en tur som kan anbefales både store og små.


Mer om selve Måssvassbu kan du lese her.