Orientering om elvefisket 2016

Oppstart den 15.06. kl. 00.01 (kun det første døgnet). Ellers er elva fredet fra kl. 24.00 til kl. 06.00 hele sesongen. Om bestandsmålet blir nådd (vurdering 10.07.) eller ser ut som det blir nådd, er elva åpen for fiske til den 15.08. kl. 24.00.

Det kan tas en stk. laks/aure pr. dag/kort, men maks. tre fisker pr uke.
Det kan totalt tas maksimum 10 stk laks/aure pr. fisker
Gjenutsetting (catch and release) blir å regne som tatt fisk og fisket skal avsluttes omgående.
Det ønskes også mer bevegelse i fisket og under ingen omstendighet mer enn en halv time i hver kulp.
Når rødt/orange merke kommer frem er det kun fluefiske som gjelder!
Søkke/dubb ikke tillatt, det er fluelina som skal utgjøre kastevekten.
Det er heller ikke tilatt med fortynget flue.

Kortpris er kr 100,-. Kortet gjelder fra kl. 06.00 til kl. 24.00 uansett når du vil begynne fisket, men det gis anledning til å kjøpe et kort til samtidig, om du vil fortsette fisket neste dag. Fiskekort for nedre sone blir å få kjøpt på Coop-butikken, og for Bergset på de fleste gårdene på Bergset. Når det gjelder den øverste sonen som er privat, må dere ta kontakt med grunneierne der.

"Skjellprøveregimet" blir opprettholdt som i fjor! Poser blir utlevert ved kortkjøp og legges i kassen på Coop-butikken eller i postkassen på Bergsethølen, om den blir brukt. Husk å skrive navn på posen. Ved
gjenutsetting skal det skrives på fiskekortet antatt vekt, lengde, ho/hanfisk. Ved fangst av oppdrettsfisk skal dette rapporteres til oppsyn. Denne blir ikke å regne på tatt fisk-volumet. Skjellskraper, vekt/mål blir som i fjor satt opp på gapahuken ved gamlebrua, Coop, og ved Bergsethølen.

Vi vil også i år lage en fangststatistikk pr. uke og legge den inn på Vistdal.com, men da er det viktig at dere leverer skjellprøveposen så raskt som mulig etter avsluttet fiske. Gjelder også gjenutsatt fisk.
Gjenutsatt fisk skal også rapporteres skriftlig til fylkesmannen etter endt sesong.

Oppsyn blir som de siste årene:

Ingar Brenden, tlf. 980 03 130
Kåre Hindhammer, tlf. 944 20 806

Da er det bare å ønske alle fiskere velkommen til en ny spennende sesong!

- Styret