Oppstart av navnesak – Ivertoppen

Dokumentet 06/01720-143 Oppstart av navnesak 2023/242 – Ivertoppen i Rauma og Molde kommuner for sak Navnesaker – Rauma kommune knr 1539 – se sak FKK 2004/742 er blitt sendt fra STATENS KARTVERK. Se pdf-fil nedenfor for innhold i ekspederingen.