Oppsummering laksesesongen 2021


Da er fiskesesongen slutt for denne gang (15.08.).

Det har vært veldig liten vannføring den sesongen, som de fleste i bygda vet. Jeg kan ikke erindre at Visa noengang har hatt så lav vannføring! Under en halv kubikkmeter pr. sekund målt i linografen på Bergset. Da må vi gå utifra at antall laks og aure ble liten. (I fjor kom vi over 140 laks). Det ble tatt (som er reg.) 50 laks og 4 aure. Største laks ble tatt i Hellehølen av Andreas Skjelbostad, den veide 10.4 kg. Gratulerer til ham! Gjennomsnittvekt på laks ble 3,8 kg.

Det kom en del smålaks under siste tiden, noe som er gledelig. De siste dagene av sesongen kom regnet og da stor elv, og fisket tok seg litt opp. De fleste fiskerne hadde imidlertid gitt opp og dratt hjem, så det ble nesten bare lokale fiskere som var i elva.

Vi har ikke registrert pukkellaks, noe som er veldig bra, men vi foretar noen kontroller utover. Pukkellaksen gyter i august og dør etterpå, så om noen ser død laks i Visa må dere gi oss beskjed.

Kåre Hindhammer
Visa samarbeidsutvalg.