Flotte høstfarger i oktober. Foto: Mona Hoem

Velkommen til Vistdal!
Vi håper at folk generelt og bygdafolk spesielt vil sende inn nyheter, kunngjøringer, info om arrangementer etc. Tekst og/eller bilder ønskes hjertelig velkommen og kan sendes til post@vistdal.com.
Årsmøte Vistdal skytterlag
Fredag 6. desember kl. 20.00 på skytterhuset

Sakliste:
- Valg av ordstyrer og to personer til å signere protokollen
- Godkjenning av innkalling
- Årsmelding
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må leveres styret innen 4. desember.
Kaffe og kake.

Styret
Referat fra møte om fibertilknytning i Vistdal 17. september.
12.08: Naust ønskes leid/kjøpt
Jeg Siegfried Krampl med min kone Annette eier en hytte i Vistdalen. Derfor er vi på jakt etter et naust for leie eller som er for salg.
Alt er av interesse, vi kan tar på oss oppussing objekter også. Håper at denne mailen hjelper oss til å komme i kontakt med de rette personer som kan hjelpe oss videre.

Takk så langt.

Med vennlig hilsen
Siegfried og Annette Krampl
E-post: Siegfried.Krampl@peri.no
03.07: Småviltjakta 2018/19
13.06: Elvefiske
Vi har skiftet leverandør for fiskekort på nett. Fra sesongen 2019 er det Elveguiden som overtar salget av fiskekort.
Gå inn på www.elveguiden.no for informasjon og kjøp av fiskekort.