03.02.16: Vegnavn i Vistdal

Etter ett styremøte i bygdelaget 24/1 ble det foreslått følgende vegnavn på veger i Vistdal. Dette etter diverse innspill fra folk i bygda. Den 26/1 var formannen og to representanter fra 4H i møte med kommunen med de forslagene som ble vedtatt.

• Vegen fra Rødal til Rauma grense (til Mittet hvis Rauma får det som de vil) = Vistdalsvegen
• Sløyfe rundt ved Ola Sandnes = Sandnesbrauta
• Veg opp til Øverlia = Øverlivegen
• Sløyfe om Lange til Hellebrua = Langevegen
• Avstikker til Fellesbeite = Langedalsvegen
• Avstikker til Hallangjerdet = Råkhaugen
• Vegen fra Turid til Visthus = Hansetvegen
• Avstikker til Ottar (opp til Helledalsvegen) = Hjeldvegen
• Avstikker fra Hellerampen til Hellesetra/Hansetstra = Helledalsvegen
• Avstikker fra «kroa» til Gauprøra = Gauprørvegen
• Avstikker forbi skolen til Langeveien = Gammelvegen
• Coop Vistdal til kaia = Havnealleen
• Avstikker fra Torhus til Gauprørvegen = Øvergardsvegen
• Avstikker Øvergardsvegen til Jan Rindli = Lensmanns Dahls veg
• Avstikker til «Valdran» = Berget
• Avstikker opp til Bergset = Bergsetvegen
• Sløyfe om Ødegård = Ødegårdsvegen
• Sløyfe opp ved Anders Inge = Nerlandsvegen
• Skogsveg opp forbi «Hawaii» = Nerlandslia
• Avstikker opp ved Bjørn Even = Hallarvegen
• Avstikker bort i Nerlandsbotten = Botten
• Avstikker opp til Halsen = Halsenvegen
• Sløyfe opp i Hagen = Hagen
• Avstikker til Høstenga = Høstengsvegen

Dette er forslagene som er lagt inn til kommunen for videre behandling. Kommunen skal først godta navnene, deretter sende de over til diverse instanser for godkjenning. Når det gjelder nr. på husene, er det bestemt fra sentrale hold, at fortløpende nr. blir utdelt med partall på en side og oddetall på den andre. Nr. blir fordelt med 100 nr. per tilbakelagt KM. Altså den første km. får nr. 1 til 100, 2. km. får nr. 100 til 200 osv.

- Baard