Vistdal sokneråd

Styret 2017:
Leder: Kari Sandnes
Nestleder: Merete Hanset
Kasserer: Sissel Hagbø
Sekretær: Irene Melhus
Trosopplæringskontakt: Svein H. Hestad