Vistdal bygdekvinnelag

Vistdal bondekvinnelag, som det het frem til år 2000, ble stiftet 4. september 1960 på Visthus. Formannen i Romsdal bondekvinnelag den gang, fru Brevik, ønsket at bondekvinnene i Vistdal skulle få i gang et lag i bygda. Det første styret besto av formann Helga Lange, kasserer Borgny Nerland Hanseth, skrivar Helga A Nerland og styremedlemmer Jenny Nerland og Julie Nauste.

I dag er vi blitt til Vistdal bygdekvinnelag og er åpent for alle kvinner i bygda. Vi har møter på Nerlandskulen grendehus første mandag hver måned. Bygdekvinnelaget engasjerer seg i bygdemiljøet vårt og ønsker å være med på å ta vare på tradisjoner og kultur i tillegg til å vere med og skape noe nytt. Vi har bl. a. ansvar for planting og stell på rasteplassen ved Coop Vistdal samt blomsterurner ved kirketrappa og ved bautasteinen. Hvert år pynter vi kirka til Høsttakkefesten. Vi stiller opp på ulike dugnader i bygda og bidrar med små og større gaver til lokalmiljøet.

Styret i 2022:

Leder: Nanna Bugge
Nestleder: Linda Larssen
Sekretær: Anne-Marie Nerland
Kasserer: Sigrid Hanseth
Studieleder: Rita Lange
Styremedlem: Sidsel Rindli

Kom og bli med! Vi trenger deg!

Klikk på bildene for større versjon.