Referat bygdakveld 10. mai 2019

 • Audhild Nauste, nytt formann i Vistdal Bygdalag åpne kvelden og foreslå Bygdakveld 2 ganger i året.
 • Hun snakke lite om styre og styremedlemmer i Bygdalag og informerte om, at alle lag som har representanter i Bydgalag, må sjå på dette før neste årsmøte igjen. Det er svært viktag, at det som sitte i Bygdalag også har ansvar for å jobbe med/mot den store kommune vi blir fra januar 2020.
 • Karianne Rindli, Stein Bjerkeli, Baard Fredvig Erichsen og Dag Myklebostad hadde ansvar og informere bygdafolk om kommunesamenslåing, fonds og midler, fiber og Portal Nesset
 • I januar 2020 er det kommunesammenslåing med Molde
 • Den 9.september er det valg, men det er ingen valglokal i Vistdal. Det er mulig å forhåndsstemme på Vistdal Bofelleskap, men det er ikke bestemt dato ennå.
 • Kraft- og Mardalerfonds skal brukes bare i Indre (Vistdal, Eresfjord og Eikesdal). Kontaktperson er John Walseth i kommunen
 • Styre i kraftfond bestå av folk som bor i Indre. Disse blir valgt etter valg i september.
 • Det er også mulig å bruke utviklingsfond.
 • Fiber skal komme til Vistdal og heile Nesset
 • Fra det som ikke hadde fiber fra før, er Bugge ferdig nå og til sommeren er Kjelle ferdig. Etterpå skal det legges hovedkabel til Vistdal og Eikesdal. Dette skal være gjennomført i vår 2020. Nesset kraft har ansatt ekstra folk om å gjennomføre dette prosjekt.
 • Tilkobling til fiber koster sirka 3000,00 kr per husstand som engangssumme ved tilkobling med en gang. Hvis noen ikke ønsker dette i første omgang og bestemme seg å gjøre det etterpå, så er det en annen summe det må betale da. Disse tilbud gjelder også for alle som har hytte i Vistdal.
 • Den egenandel som alle må betale/gjøre er å grave opp til huset, slik at kabel kan legges inn.
 • Sucom leverer data og TV, men dette blir egne kostnader.
 • Det skal være en nytt møte med Sucom og Nesset Kraft i høst i år.
 • Portal Nesset
 • Dette er en Internettportal for alle bedrifter, lag og institusjoner i Nesset.
 • Alle skal være synlig for alle.
 • Portalen er også en tilkobling med Facebook og nettsida til bedrifter, lag og institusjoner