Vistdal skole

1. klasse 1954

Av Bjarne Lien har vi fått låne dette bildet som viser 1. klasse ved nye Vistdal skole (Myklebostad skole) det året skolen ble oppført.

Bak fra venstre: Kari Sølsnes, Audny Ødegård, Vigdis Holtborg, Ingrid Bersås, Reidun Lange, Kjellaug Myklebostad (2. klasse).
Foran fra venstre: Rolf Lange, Bjarne Lien, Kjell Lange, Svein Holdsbøvåg, Audun Nerland (2. klasse), Ola Lange, Ivar Svensli, Roald Drågen.

Fra venstre: Per Bergset, Merete Hanset, Emma Bodil Halsen, Aud Hansen, Eva Synnøve Hanset og Kari Nerland.

Bilde lånt av Merete Hanset