Kjære leser.

Jeg har lovet Bente at jeg skal skrive om dagliglivet på Nerland skole slik jeg oppfattet det på midten av 50-tallet. Det skal jeg gjøre, men jeg trenger litt tid til å innhente opplysninger og friske opp i minnet! Akkurat nå har jeg bladd gjennom en haug med stilbøker og andre skolebøker som jeg har tatt vare på, og her fant jeg en skolestil som jeg skrev da jeg var 11 år. Den vil jeg dele med dere som en forsmak på det jeg planlegger å skrive om Nerland skole. Stilen er her gjengitt ordrett slik jeg skrev den gang og tittelen er selvsagt "Heimbygda mi". Jeg kan også røpe at jeg fikk karakteren G+ for denne.

Einar Nerland

Heimbygda mi

Heimbygda mi ligg i Romsdalen, og heiter Vistdal. Vistdalen grenser til Isfjorden, Eresfjord og Mittet. Her er mykje fjell og åsar. Det største vatnet er Kjøvvatnet, så har vi Måsvatnet og Mørkvatnet. Den største elva vår er Visa som kjem fra Mørkvatnet og renner ut i Vistdalbukta. I Visa er det mykje laks og aure. Så har vi Kjøvelva og Langeelva som renner ut i Visa begge to. Kjøvelva kjem fra Kjøvvatnet og Langeelva fra Måsvatnet. Her i Vistdal er det mykje skog. Det er mest bjørk, gran og fure. Her i Vistdal vert det dreve mest jordbruk, og så vert det dreve litt skogbruk. Her på gardane har dei kyr, sauer og hestar. Her vert dreve bra med fiske. Dei fisker laks i Visa og sei utpå fjorden. Her i Vistdal er det ein veg, han kjem fra Mittet og går over fjellet til Eresfjord. Det går eit dampskip fra Molde til Eresfjorden og det har mange stoppestader. Vi har postsamband kvar dag med ruta som går fra Molde, Åndalsnes og til Vistdal. For omkring 30 år siden kom det telefon hit til bygda, så nå har vi telefon over heile bygda. Før stod kyrkja her på Nerland, men nå er den flytta til Myklebostad. I gamald tid var det eit gudehov for avguden Njord her på Nerland. Vi har to skular her i Vistdal. I nedre krins har dei fått seg ein ny skule. Her på Nerland hadde vi også trengt ein ny skule, i alle fall ein leikeplass. Men det ein ikkje kan få, nyttar det ikkje å tenkja på.