Resultat 17.02.2016

Alder
Navn Tid
Poeng Samlet poengsum
8 - 12 år

Erik Hagbø Myklebostad
07:50
20

Bjørn Lucas Nerland
08:11 19

Eline Nerland
09:27 17

Anna Rindli
06:09 16

Markus Rindli
09:32 15

Lina Thorsen Wadsten
09:50 14

Ola Lange
04:47 13

Lars Even F. Erichsen
11:31
12

Emma Thorsen Wadsten
08:20 18
13 - 15 år

Mabele Nerland
14:34
20


Andre Bergset
11:31
19

16 - 59 år

Randi Monsås
10:34
18


Anne Bergset
13:20
20


Joakim Lange
11:55
19


Roy Lange
08:27
17


Vilde Lange
08:21
16

60 -

Simon Bjerkeli
11:12
20

Trim

Sissel Hagbø
Audun Myklebostad
Dina Gusdal
Torun Øyen
Tobias Vikhagen
Tove Tørseth
Maja Tørseth
Jorunn Aspås Rindli
Karianne Brude Lange