Småviltjakta 2020/21

Nok en sen oppsummering av rypejaktsesongen, viser nok en varierende rypejaktsesong.
Observasjoner indikerer av bestanden av lirype er lav men stigende, mens fjellrypene ser fortsatt ut til å klare seg bra. Det ble sett godt med fjellrype. Antall felte ryper holder seg stabilt.  
Kortsalget er ganske stabilt.

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 55 %, en nedgang fra 72 % i fjor. Dette er et lavmål for rapportering, og jegere oppfordres nok en gang til å levere rapport umiddelbart etter avsluttet jakt.
Med så liten rapportering blir dessverre statistikkene på felling av fugl lite verdt.


De innsendte rapportene gir følgende resultat:

Det er totalt felt 58 ryper (iht rapporteringen) mot 51 i 19/20 58 i 18/19, 94 i 17/18, og 85 i 16/17.

Det er i tillegg felt 2 orrhaner på sone 1. 

Skuddpremie
Det er betalt ut skuddpremie for 13 rev, 5 mink, 2 mår og 3 kråker.

Valg 2021

Følgende personer sitter i styret fra valget i 2021:

Leder: Ole Henrik Rindli                     
Styremedlem sone 1: Roy Lange
Styremedlem sone 2: Turid Hanset                               
Styremedlem sone 2: Kurt Johnny Bergset
Styremedlem sone 3: Anders Inge Nerland                
Kasserer på 40. året: Per Lange

Annet:

• Grunneigarlaget vil også i år minne de yngre i bygda på at laget sponser jegerprøven til alle som ønsker å prøve seg som jegere. Småviltjakta er også gratis for alle under 18 år som bor i Vistdal.

Vistdal grunneigarlag ønsker alle jegere velkommen tilbake neste sesong.

 

Styret