Nedre Vistdal elveeigarlag

For info om fiskeregler, priser og kjøp av fiskekort klikk her.

Leder i laget er Audun Myklebostad.
Styremedlem er Jan Erik Nerland.

Historie:

Nedre Vistdal Elveeigarlag ble stiftet 4. mai 1960 i Myklebostad bedehus. Som formann ble Erling Sæter valgt.

Kortpriser i 1960:

Døgnkort: kr 5
Ukeskort: kr 20
Sesongkort: kr 50

Dette ga første sesongen en inntekt på kr 1 355.

Det kan se ut som den første yngelen ble kjøpt på Venge klekkeri i 1963. I 1973 ble det fanget stamlaks i elva og denne ble frakta til klekkeriet på Herje. Den første fangststatistikken er fra 1973, den er på 70 kg laks, 400 kg smålaks og 50 kg aure. I 1984 ble for første gang tanken om et eget klekkeri lansert. Kontrakt med entrepenør ble skrevet under i 1985, sum kr 66 900. Nedre elveeigarlag står for 75% av kostnadene og Bergseth for 25%. Klekkeriet var i drift i 4 år før det ble stengt av Fylkesmannen pga av et for stort innslag av oppdrettsfisk. Det har i løpet av alle disse årene vært en mengde endringer når det gjelder fisketider, kortpriser, fiskeredskap og lignende.