Beskrivelse jaktterreng

Utarbeidet av Peter og John Offenberg

Vistdal grunneigarlag tilbyr tre soner for salg av jaktkort for småvilt.
Jaktkort kan kjøpes hos Coop Vistdal, telefon 71 23 51 36.

Generelle bestemmelser

Jakt for innenbygds beboere fra 10.9. Salg av jaktkort for utenbygds fra 15.9., men første uke (ukeskort) etter 15.9. kun etter godkjent søknad. Deretter salg av døgnkort på den enkelte sone. Bag-limit fastsettes eventuelt av grunneigarlaget før jaktstart.

Pliktig fangstrapportering til: Vistdal grunneigarlag, v/Ole Henrik Rindli, Øvregardsvegen 19, 6364 Vistdal.
Fangstrapport kan også leveres på Coop Vistdal.

Sone 1

Adkomst

Flere muligheter for adkomst med bil. Vanligste adkomst er fra Langedalsveien (privat bomvei). Alternativ adkomst fra Elgenesdalen eller Skorgedalen.

Vilttype

Sone 1 har store terreng for fjellrype i tilknytning til toppene Dølmarhaugen og Snarkeltind (Grøvelfjellet) og Storfjellet. Fjellrypeterrenget er omkranset av terreng for lirype, samt orrfugl i de skogkledde fjellsidene mot Langedalen, Vistdalen og i Elgenesdalen og Skorgedalen. Begrenset bestand av hare.

Terrengsbeskrivelse

Dette er et stort jaktområde med varierende terreng.
Dølmarhaugen/Slettefjellet: Lett terreng å gå i etter å ha tatt opp nødvendig høyde fra adkomst. Består av gressbakker, lyng og steinur med spredt vegetasjon.
Grøvelfjellet, Snarkeltind, Storfjellet: Bratte fjellsider med tett vegetasjon. Åpnere terreng med gress, lyng og steinur over 600 meter.
Skorgedalen, Elgenesdalen: Bratt adkomst i skogkledde lier. Etter hvert åpnere terreng med myr og bjerkeskog/bjerkekjerr.

Sone 2

Adkomst

Adkomst med bil fra Langedalsveien (privat bomvei) eller Helleseterveien (privat bomvei). Alternativ adkomst fra Kjøvdalen.

Vilttype

Terreng for fjellrype i tilknytning til toppene Helgenia, Ljøsåtind og Klauva. Fjellrypeterrenget er omkranset av terreng for lirype, samt orrfugl i de skogkledte fjellsidene mot Langedalen, Vistdalen og Kjøvdalen. Begrenset bestand av hare.

Terrengbeskrivelse

Dette er et stort jaktområde med varierende terreng. Sonen strekker seg fra Vistdalen mot Isfjorden gjennom dalene Langedalen og Kjøvdalen.
Kjøvdalen: Bratte fjellsider med tett vegetasjon. Åpnere terreng med gress, lyng og steinur over 600 meter.
Langedalen: Skogkledde lier. Etter hvert åpnere terreng med store partier med myr/hei og bjerkeskog/bjerkekjerr. Åpnere terreng med gress, lyng og steinur over 600 meter.

Sone 3

Adkomst

Adkomst med bil fra Vistdalsheia, Sandvika og Ødegård.

Vilttype

Dette er et stort jaktområde med varierende terreng. Sone 4 har terreng for fjellrype rundt toppene i Horndalen og på strekningen Vistdalsheia-Svarttind-Kaldberget. Lirypeterreng i Horndalen og i områdene under Svarttind, Kaldberget, Sandnebba og på Ernesfjellet. Orrfugl og storfugl i bratte lier ved Vistdalsheia, Ødegård og Stornebba. Begrenset bestand av hare.

Terrengbeskrivelse

Horndalen: Slake fjellsider med bjerkeskog/bjerkekjerr som går over i gressbakker, stein og ur høyere i terrenget.
Vistdalsheia nord: Bratt adkomst i skogkledde lier. Etter å ha tatt opp høyde mest gressbakker, stein og ur.
Ødegård (Svarttind-Kaldberget): Bratt adkomst i skogkledde lier som etter hvert går over i myr med bjekeskog/bjerkekjerr. Deretter områder med stein og gressbakker, ur opp mot toppene.
Stornebba, Sandnebba, Ernesfjellet: Bratt adkomst i skogkledde lier. Etter hvert lettgått terreng med gressbakker og stein og noe bjerkekjerr