Resultater elvefisket 2015

Oppsummering første uken av laksefisket

Det ble ingen pangstart på elvafisket i år heller. Vi kan vel begrunne det denne gangen med en kald/våt start og kald elv. Ja, det var vel såpass kaldt de første dagene at de fleste fiskerne dro hjem! Men Visa har hatt og har en fin vannføring. Etter at regnet roet seg ned, ble elva noe blankere, men har fortsatt fin vannføring pga. bra med snø i fjella. I går kom finværet og snøsmeltingen er igang, tror det blir bra med vann utover sesongen. Visa veks fint opp utover ettermiddagen og kveld.

Den som fikk første laksen i år var undertegnede. Den ble tatt i Begsethølen 13 min. over midnatt og veide 3.7 kg. Totalt er det landet 9 laks (1stk. gjennutsatt) og 2 ørret på 1,5 kg (1 stk. gjennutsatt). Største laksen ble tatt i Hellehølen av en kar fra Øyer i Gudbrandsdalen, den vide 6 kg. Det ble opdaget en død laks under Nybrua, den ble tatt opp av oppsynet (Brenden) med gode medhjelpere, ca 9 kg. Vi var redde for at det kunne være sykdom, men etter undersøkelser viste det seg at den hadde en treblekrok (tubeflue) langt bak i halsen med en tynn senestubb! Vi går utifra at den har blitt såpass sprengt eller avrevet pulsåre under "kjøring" at den omsider døde. Ingen har meldt om tap av "storlaks" til oppsynet.

Etter kontroll av skjellprøveposer, ser vi at det mangler en del opplysninger angående vekt, lengde osv. Nina ønsker også noen flere skjell i posene! I tillegg ønsker vi at de som tar en svømmetur i elva, også tar hensyn til betalende fiskere.

Oppsummering 27.06.15

Det ble tatt 11 stk laks denne uken + 1 stk gjenutsatt ca 2,5 kg. Største laksen veide 6,1 kg og ble lurt på wobbler. Gjennomsnittsvekta kommer tett opptil 4000 gram! Visa har fortsatt fin vannføring, dog noe blank. I dag (lørdag 27. juni) kom finværet og elva steg betraktelig i kveldinga. Det er obsevert bra med laks ved gamlebrua i ettermiddag, så dette ser lovende ut.

Status fra lørdag 27.06. kl. 13.00 til lørdag 04.07. kl. 13.00

Det er registrert oppfisket 29 stk. laks (+ en oppdrettlaks). Dette gir en samlet vekt på 112 kg, gjennomsnittsvekt blir da ca 3,87 kg. Største laks denne perioden var 6,8 kg.

Det er fortsatt fin vannføring i elva og det er sett bra med laks i osen på veg opp.

Vi har regulert noe på fiskereglene: Fra mandag 06.07. er det kun én stk. laks pr. døgnkort. Det tillates heller ikke bruk av undervannskamera under selve fisket. Om noe er uklart angående dette, ta kontakt med oppsynet.

Status 04.07 - 11.07

I sesongens fjerde uke har vi fått registrert oppfisket 39 stk. laks. Gjennomsnittvekt blir 3,8 kg. Samlet vekt 146,7 kg. Den største laksen ble tatt i Hellehølen av Jan Helge Andreasen og veide 8 kg. Denne uken hadde Visa fin vannføring, men den ble litt for stor et par dager grunnet snøsmelting og mye nedbør. I forbindelse med midtsesongevalueringen blir det ingen endring av fangstvolum.

Status 11.07 - 18.07

Vi har registrert inn 19 stk. laks i sesongens femte uke, samlet vekt er 61,7 kg. Gjennomsnittsvekt blir da 3,24 kg. Det har vært større innsig av smålaks denne uken som drar gjennomsnittvekta noe ned. Største laksen som er registert inn var på 6,4 kg. og tatt på wobbler i nedre sone. Vannføringen er fortsatt fin når dette skrives lørdag kl. 14.45.

Status 18.07 - 25.07

Vi har registrert inn 12 laks i sesongens 6. uke. Samlet vekt 37,4 kg, gjennomsnittvekt blir ca. 3,1 kg. Det er også registrert inn 1 stk. sjøørret på 0,5 kg. Det er fortsatt bra med fisk i elva, men vannføringen har gått ned til godt under rødstreken (kun fluefiske) når dette skrives (søndag kl. 21.23.) De største fiskene ble tatt i Kirstenhølen av Laurits Lervåg fra Eidsnes (5 kg tatt på meps) og Terje Nerland fra Tokle (5 kg tatt på flue i Hellehølen). Vi er kommet inn i sesongens siste uke, la oss glede oss over en flott sesong så langt, og en fin sisteuke. Skitt fiske!

Status 31.07

Den 12. juli ble det sendt mail til fylkesmannen om at vi utvider fiskesesongen til den 10. august da gytebestandsmålet allerede var nådd (175 kg, hofisk). Svaret kom fra fylkesmannen den 13. juli. Utvidelsen ble AVSLÅTT. Dette skulle vært sendt ut tidligere, men ble dessverre glemt.

Oppsummering siste uken av laksefisket

Vi har registrert inn 11 stk laks denne uken, den største som er registrert er på 4,8 kg. Men i følge innsendt bilde på Facebook er det tatt en laks i Hellehølen på 8,5 kg av Tormod Østvold fra Skreia, men her mangler vi skjellprøve og fangstrapport! Tar vi med fisken på 8,5 kg får vi en samlet vekt på ca. 40,2 kg. Da blir gjennomsnittvekta 3,35 kg. Det er tatt mest smålaks den siste uken i sesongen som drar noe av gjennomsnittvekta ned. Totalt er det fanget 131 laks med samlet vekt på 539 kg og 5 sjøørret. I tillegg er det gjenutsatt 12 stk laks (gjenutsatt fisk skal også registreres til miljødirektoratet). Vi sender straks inn skjellprøvene til Nina, så får vi se hva vi får av tilbakemeldinger. Dette vil bli lagt ut på denne siden når rapporten kommer. Om noen ønsker å gi tilbakemeldinger angående elva, fiskeregler osv. kan dere sende mail til k.hindhammer@gmail.com, kun seriøse henvendelser. Da gjenstår det bare å takke alle som besøkte oss i elva og vel møtt i 2016!

For Visa samarbeidsutvalg, Kåre Hindhammer