Hvor skal jeg bo?

Bygdelaget vil sette ned en gruppe som skal jobbe med bosettingen i Vistdal. Den gruppen vi setter ned, ser vi for oss skal jobbe både inn mot kommunen og private i Vistdal.

Det vi tenker oss er at de skal blant annet drive oppsøkende aktivitet overfor eiere av hus, småbruk og hytter som ikke brukes av eierne lenger (sjeldent). Dette for å prøve å få eiendommene bebodde igjen. Vi tenker også at de skal jobbe med å få boligfelt/tomter til salgs. De kan hjelpe til med prosessen for regulering av disse formål og være et kontaktorgan både for selger og kjøper (opplysningsorgan for hva som er tilgjengelig - kommer i nær fremtid/blir jobbet med i bygda). Vi ser også for oss at de er behjelpelig (har kontakter) inn i kommunen med det som trengs for at folk kan bosette seg her inne. Vi håper at det er noen i bygda som kan være interessert i å sitte i denne gruppen. Vi kan ikke lokke med lønn av noe slag, men det er spennende å se hva vi kan få til. Hvem vet, kanskje vi kan søke om noen midler også her og der til dette.

Er du en ildsjel som brenner for at vi skal få flere folk til bygda, vær vennlig og send en henvendelse til oss i bygdelaget snarest. Vi trenger folk som har lyst til å hjelpe oss. Du kan ringe formannen i bygdelaget (916 92 222), eller sende en e-post til: bygdelaget@vistdal.com

Hilsen styret i bygdelaget.