VIKTIG: Fiberkabel til Vistdal

Representanter fra bygdelaget har i lengre tid jobbet med blant annet å få finansiering av fiber til Vistdal. Flere løsninger er sett på, men nå har det dukket opp en mulighet via Fylket. Nesset Kraft og Sucom vil i samarbeid med Nesset kommune sende inn en søknad på midler som blir stilt til disposisjon til dette formålet. MEN det er kun kr 17 millioner som kan fordeles ut i fylket. Det er derfor SVÆRT viktig at vi i Vistdal belyser vårt behov for denne kabelen.

Vi går for en full utbygging i bygda, dvs ut til Gauprøra og ut til grensen til Rauma. Vi samarbeider med Mittet bygdelag også, da de heller ikke har fiberkabel på Mittet.

Hva er fiberkabel? Fiberkabel er en kabel som overfører en enorm mengde med data, ikke bare til datamaskinen, men også til telefon, mobilnettet og sist, men ikke minst, til tv. Det sikrer oss en rask og stabil overføring av alle disse typer data. Kabelen har kapasitet til mange flere brukere enn det noen gang vil bli i området her. Dagens teknologi (og fremtidens) gjør at vi blir mer og mer avhengig av denne. Vi har for eksempel toveiskommunikasjon på tv hvor du skal betale for det du ser på i stedet for lisensen. Du kan se (kjøpe de filmene) du ønsker. Mobilnettet kan forsterkes til å virke ALLE steder med 4G. De som ønsker det har muligheten til å installere alarmer (innbrudd og brann) med videooverføring (kan sitte andre steder og se om det er noe galt). Det åpner seg enorme muligheter som vi ikke har i dag, ikke minst på data- og tv-siden. Alle som er avhengig av data i sitt arbeid, vet med stor frustrasjon hvor tregt nettet vårt er i dag. Tenk hvor kjekt det vil være å få opp det du søker på med det samme du trykker på tasten.

Hva skal folk gjøre for å hjelpe til med prosessen som kan gi oss fiber? Jo, dere skal gå inn på linken https://www.nesset.kommune.no/horinger/horing-om-utbygging-av-bredband.11446.aspx og følge den til dere får skrive inn det dere har av behov for med fiberkabelen. Desto flere som kommenterer et behov, jo sikrere er vi på å bli tilgodesett med midler fra fylket. Har du ikke behov i dag, så tenk fremover på dine etterkommere eller på naboen. ALLE i Vistdal har et behov selv om du ikke ser det i dag, dette gjelder dere som har hytter også. Spesielt viktig er det å få frem slike ting som at vi kun har reflekser på tv-signaler og ikke har muligheter for parabol. Alle som er avhengig i dag (og i fremtiden) av god datahastighet, må også på banen (næringsdrivende). INGEN GRUNN TIL FIBERKABEL ER FOR DUM.

Hjelp oss med mange uttalelser på linken over før 27. mai, slik at vi sikrer oss penger og forhåpentligvis får komme i gang på fiberbygging i år. Får vi finansiert utbyggingen slik vi har tenkt, vil tilknytningsavgiften og bruken være blant de bedre i området. Sucom stiller med tv fra Canal Digital, så dere som har parabol slipper den også.

Spørsmål kan rettes til Baard Fredvig-Erichsen på 916 92 222