Vistdal bygdelag

Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemsskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.


Styret i Vistdal bygdelag 2024:

Leder: Ole Henrik Rindli
Nestleder: Bob Winje
Styremedlem: Ida Lange
Sekretær: Joakim Darell Albrigtsen

Følgende skal fungere som vara:
1. vara: Joakim Lange
2. vara: Kristin Øien

Kasserer: Cornelia Mastereid-Nerligjerdet

De som er blitt valgt inn gjennom bygdas andre lag og utvalg skal fungere som en arbeidsgruppe.

  • 17.09.2019 - Vistdal bygdelag
    Referat

    Fra møtet om fibertilknytning i Vistdal 17. sept. 2019.


    Les mer