Vistdal bygdelag

Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal. Alle som bor her har rett til medlemsskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.


Styret i Vistdal bygdelag 2019:

Leder: Audhild Nauste
Nestleder: Bård Larssen Helde

Styremedlemmer:
Ørjan Sandnes
Cornelia S. Nerligjerdet
Kåre Hindhammer
Aud Jorunn Lange
Leif Richard Fredvig-Erichsen