Regnskap 2015

Inntekter


Kredittrente
100,18
Gave Nesset Sparebank
5 000,00

Sekkjepåsedag
129 265,00

Annonser nettsida for 2 år
27 000,00

Salg t-skjorter
12 120,00

Rasteplassen
12 680,00

Salg øl til Coop
1 620,00

Sommerfest
1 655,00

Nesset kommune
1 000,00
Sum
190 440,18
Utgifter


Diverse
70 724,60

19 889,00
4sound Molde

30 350,00
Nye t-skjorter

Nettsida idium
8 737,50

Nettsida Ida
15 975,00

Gave samfunnshus
20 000,00

Sekkjepåsedag
84 224,94
Sum
199 662,04
Års-under/overskudd

- 9 221,86Beholdning 31.12.2015


Kontanter
3 895,00

Nesset Sparebank
91 524,66

Samv. Banken Coop
0,00

Konto er sagt opp


Sum
95 419,66