Fangstrapporter sesongen 2016

Fangstrapporter utarbeidet av Kåre Hindhammer, Visa samarbeidsutvalg.

Fangstrapport Visa uke 32

Det er innregistrert 16 stk. laks den siste uken + mandag den 15.08. 14 laks i nedre sone, 2 laks i Bergsetsonen. Den største veide i overkant av 9 kg. og ble tatt på Bergset (Bjørkhølen) siste dagen. Elva var denne uken preget av stor vannføring, som gjorde det vanskelig å komme til
på de fleste fiskeplasser.

Totalt er det tatt 125 stk. laks og 4stk. sjøaure.
Nedre sone: 84 laks og 3stk sjøaure.
Bergset: 35 laks og 0 sjøaure.
Brekka/ Nerland: 6 laks og 1 sjøaure
Gjennomsnittvekt: 4,10 kg.

Det reg. mangelfull utfylling av skjellprøveposene og lite skjell i posene, dette må innskjerpes.
DA VIL VI TAKKE ALLE SOM HAR BESØKT OSS I ELVA OG PÅ GJENSYN I 2017.

Fangstrapport Visa uke 31

Det er registrert inn 5 laks i uke 31. 4 laks i nedre og 1 laks på Bergset. Den største ble tatt på flue i nedre sone av Martin O. Moen fra Vistdal og veide 6,5 kg. Visa har hatt en noe ujevn vannføring denne uken. Vi håper på en god avslutningsuke!

Fangstrapport Visa uke 30

Det er i uke 30 rapportert inn 9 stk laks. Den største ble tatt i Hellehølen av Johan S. Hoel fra Isfjorden og veide 5 kg. I slutten av uka kom det mye regn og elva ble veldig fin, men det store innsiget av fisk lar vente på seg.
VISA HOLDER ÅPEN TIL 15. AUGUST!

Fangstrapport Visa uke 29

Det er innmeldt 8 laks. De fleste er tatt i Bergsetsonen. Den største laksen ble tatt i Garsteinhølen av Jan Helge Andreassen fra Skodje, den veide 6 kg. Det er ingen registring av gjenutsatt fisk. Visa hadde fin vannføring nesten hele uka, men på søndsag falt den ned på fluenivå.

Fangstrapport Visa uke 28

Det er registrert inn 26 stk laks og 1 stk ørret i uke 28. Nedre sone: 15 laks og 1 ørret. Den største laksen her ble tatt av Åge Heggdal fra Tomrefjorden. Den veide 8,5 kg og ble tatt rett nedenfor Hellehølen. Bergset sone: 11 stk laks. Den største ble tatt av Wiggo Røbergshagen(?) fra Vestre Toten (jeg er litt usikker på navnet her). Den veide 8,55 kg og ble tatt i Garsteinhølen. Ingen registrering av gjenutsatt fisk. Vannstanden var lav i begynnelsen av uka, tirsdag kveld kom nedbøren og elva hold seg fin, for mot slutten av uka å bli liten igjen. Vi får håpe på mye regn og mye innsig av fisk i kommende uke!

12.07: Midtsesongevaluering 2016

Det blir ingen forandring av fisket i Visa i forbindelse med lovpålagt midtsesongevaluering, men vi tar en ny vurdering den 31. juli.

11.07: Fangstrapport Visa uke 27

Det er registrert 10 stk tatt laks, og ingen gjenutsettelse denne uken. Den største som er tatt ble veid til 6,390 kg, tatt av Andreas Skjelbostad fra Vistdal. Den ble tatt på sluk rett nedenfor Hellehølen. Ellers har elva vært preget av liten vannføring og nordavind, men på torsdag kom det ei kraftig regnbyge som gjorde at elva steg betraktelig. Men de store fangstene uteble. En liten korrigering fra uke 26, der ble det tatt 2 laks på Bergset. Vi mangler fortsatt navn på mange skjellprøvekonvolutter, det må skrives bak på konvoluttene! Ha ei spennende uke

08.07: Fangstrapport Visa uke 26

Det ble tatt 19 laks, alle ble tatt i nedre sone. Den største veide 7,1 kg. den ble tatt på flue i Hellehølen av en gammel kjenning, Terje Nerland. Elva holdt seg over det røde fluemerket, med noen perioder med fin vannføring, men veldig blank.

27.06: Fangstrapport Visa uke 25

Det er tatt 10 stk laks + 1 stk gjenutsatt og en ørret. Nedre sone: 8 laks + 1 ørret. Bergset sone: 2 laks + 1 gjenutsatt. Største laks ble tatt i nedre sone og veide 5,4 kg. Vannstanden har holdt seg litt over "fluestreken" og er fortsatt blank, men har steget noe når dette skrives (mandag 27.05. kl. 10.00). Det er blitt registrert en del smålaks på veg opp, men fortsatt kommer det noen sværinger! Vi ønsker at det legges noe mere skjell i posene, og at dere skriver fiskerens navn på baksiden av posen. HUSK RENSING AV FISKEUTSTYR/VADERE OM DU HAR VÆRT I ANNET VASSDRAG.

24.06: Fangstrapport Visa uke 24

Åpningsdøgnet ble det tatt 4 laks i nedre sone + en stk gjenutsatt. Den første som fikk fisk her, 5 min. over midnatt, var Terje Nerland fra Isfjorden, vekt 3,8 kg. I øvre sone (Bergset) ble det tatt 2 stk + en stk gjenutsatt. Den første som fikk fisk på Bergset, 5 min. over midnatt også her, var undertegnede, vekt 3,6 kg. Den største som ble tatt var på 8 kg (Hellehølen) og den heldige var Laurits Lervåg. Totalt ble det tatt 11 laks + 2 gjenutsatt. Første døgnet var det bra fiske og mye fisk på gang opp, men utover uken dabbet det av. Fisket dabbet også av utover uken mye på grunn av kald nordavind og kald elv. Elva har vært helt nede på 6 grader. Vannføringen har vært bra, over " fluemerket" hele uken.