Småviltjakta 2021/22

Nok en sen oppsummering av rypejaktsesongen, viser en dårlig rypejaktsesong.
Observasjoner indikerer av bestanden av lirype er lav, mens fellingsresultatene gir indikasjon på at fjellrypene også har hatt en nedgang. En ruskete høst værmessig, kan muligens forklare noe av nedgangen i fellinger.

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 54 %, en nedgang fra 55 % i fjor. Dette er nok et lavmål for rapportering. For å få opp rapporteringen, må grunneigarlaget gjøre endringer i kortsalget. Det er vedtatt en overgang til kortsalg på inatur.no, og rapporteringen vil da bli obligatorisk. Jegere som ikke rapporterer etter endt jakt, får ikke kjøpe jaktkort på Vistdal grunneigarlag sitt terreng..


De innsendte rapportene (under halvparten av solgte kort) gir følgende resultat:

Det er totalt felt 46 ryper (iht rapporteringen) mot 58 i 20/21, 51 i 19/20 58 i 18/19 og 94 i 17/18.

Det er i tillegg felt 1 orrhaner på sone 1 og 4 på sone 2.
2 harer er felt på sone 1.

 

Skuddpremie
Det er betalt ut skuddpremie for 26 rev, 1 mink, 1 ravn og 5 kråker.

Valg 2022

Følgende personer sitter i styret fra valget i 2021:

Leder: Ole Henrik Rindli                     
Styremedlem sone 1: Roy Lange
Styremedlem sone 2: Turid Hanset                               
Styremedlem sone 2: Kurt Johnny Bergset
Styremedlem sone 3: Anders Inge Nerland                
Kasserer på 41. året: Per Lange

Annet:

• Grunneigarlaget vil også i år minne de yngre i bygda på at laget sponser jegerprøven til alle som ønsker å prøve seg som jegere. Småviltjakta er også gratis for alle under 18 år som bor i Vistdal.

 

Styret