Folkemøte om kommunereformen

Vistdal bygdelag inviterte forhandlingsgruppen i kommunen til å holde en orientering om kommunereformen og om den videre prosessen på sitt årsmøte den 29. mars. Det hadde de ikke anledning til, men de har tilbudt oss et folkemøte i Vistdal eller Eresfjord den 11. april kl. 19.00.

Bygdelaget i Vistdal har blitt enig med bygdelagene i Eresfjord, Eikesdal og Bugge om at det nå er Eresfjord sin tur til å få folkemøtet. Møtet blir på Eresfjord skole. Kommunen vil sende ut et skriv i forkant (rett etter påske) med informasjon angående møtet (et tilsvarende møte vil bli avholdt i Eidsvåg 4. april). Vi vil bli orientert om intensjonsavtalene som er framforhandlet samt hvordan og hvor vi kan stemme, og det vil bli anledning til å stille spørsmål hvis det er noe vi lurer på. Bygdelagene oppfordrer alle i gamle Eresfjord og Vistdal kommune til å komme til Eresfjord skole 11. april kl. 19.00.

Vel møtt! 

Bygdelagene