Vistdal storviltvald

Styret 2023:

Leder: Robert Otterhals (Halsen)
Nestleder: Jan Erik Nerland (Myklebostad)
Arne Nerland (Rødal)
Stein Bjerkeli (Oppdal)
Bjørn Even Nerland (Nerland)
Kurt Johnny Bergset (Bergset)
Tor Olav Hanset (Hanset)
Conny Nerligjerdet (Lange)
Nanna Bugge (Gauprør)

Arealfordeling:

Rødal 4 000 da 8,3%
Halsen 3 800 da 7,9%
Oppdal 4 400 da 9,1%
Nerland 4 900 da 10,1%
Bergset 3 600 da 7,5%
Helle/Hanset 8 400 da 17,4%
Lange 11 600 da 24,0%
Myklebostad 7 600 da 15,7%

Den første elgen som ble felt i Vistdal storvald. Jeger: Ivar Bergset. Sted: Mellom Sæla og Hellesetra. År: 1993.
Bak fra venstre: Arne Melvin Bergset, Martinus Waagbø, Ottar Hanseth, Inge Sandnes, Malvin Bugge og Anders Bergset.
Sittende foran fra venstre: Odd Karsten Hanset, Jan Rindli og Ivar Bergset.