Innspill til formannskapet 24.11.2015

Vi i Coop Vistdal er svært frustrert over fremlagte Økonomiplan for Nesset Kommune for 2016-2019. Den 29. april 2015 fikk vi en uttalelse fra Nesset Kommune, der de sa at det er svært viktig at butikken, og salg av drivstoff, blir opprettholdt i bygdene og dermed i Vistdal også.

Når vi nå ser på Økonomiplanen som er fremlagt, så planlegger kommunen bl.a og legge ned Vistdal Skole og Vistdal Bofelleskap. Begge institusjoner er svært viktig for å opprettholde butikken i Vistdal. De handler for til sammen ca 25.000,00 til 30.000,00 kr. pr. måned. Det utgjør ca kr 300.000,00 til 360.000,00 i året, og er derfor en stor kunde for en liten og viktig butikk. Hvis begge institusjoner blir stengt, så mister vi disse inntekter. Langsiktig mener vi det betyr at butikken kan bli lagt ned og at tilsammen 5 personer med forskjellige stillingsprosenter mister jobben.

Uttalelsen fra kommunen trengte vi for å søke om støtte for vårt nye drivstoffanlegg. Hvis butikken må stenge, så betyr det også, at drivstogganlegg enten må stenge eller blir solgt. Hvis skolen, bofelleskap og kanskje butikken i Vistdal stenger, så blir det snart en døende bygd, fordi de fleste skal flytte herifra.

Vi er sterkt imot kommunens planer om å få alt inn i Eidsvågen. Vi mener planen er skremmende for utviklingen av bygdene og med tanke på hva det betyr for unger, som hver dag skal reise med buss opp til tre timer om dagen eller for de gamle, som egentlig ønsker å bo så lenge som mulig på deres heimplass.

Vi forlanger at kommunen går vekk fra denne ødeleggende økonomiplanen umiddelbart.

Ansatte og styre i Coop Vistdal