Visa samarbeidsutvalg

Visa samarbeidsutvalg er stiftet med mål om å få laksestammen i elva på fote igjen.

Kåre Hindhammer (Bergset sone)
Jan Erik Nerland (Nedre sone)
Ole Henrik Rindli (Nedre sone)
Arne Nerland (Nerland sone, privat)
Nils Magne Betten (Ødegård/Brekka sone, privat)
Alf Sandnes (Bergset sone)

Referat årsmøte 2016

1) Det var innkommet to mail fra fiskere angående ønske om forandring av nye fiskeregler/tider.

2) Tibakemelding fra NINA angående skjellprøver: Av de 130 skjellprøvene var alle, utenom 1 stk., villfisk! De fleste hadde 3 til 4 år i elva før utvandring som smolt og 2 år i havet før hjemkomst. 6 stk var flergangsgytere.

3) Det ble innsendt mail til miljødirektoratet for andre år på rad om muligheten til å forlenge sesongen til 15. august. Dette ble godtatt som forsvarlig, mot at vi innførte sesongkvote på 10 laks pr. fisker.

Samarbeidsutvalget vil komme med en utfyllende rapport angående nye fiskeregler/tider så snart grunneierlagene har hatt sine årsmøter.

Kåre Hindhammer