Friminutt på Nerlandskulen i 50-åra

Harald Nerland lærer barnebarna og Mabeli hvordan han "slo kvems" da han var elev på Nerlandskulen i 40-åra. Bakerst fra venstre ser vi Eir, Nanna, Mia og bestefar Harald. Foran ser vi Emily og Mabeli.
Alle bilder er tatt ved Nerland skule 25. juni 2009.

Vi hadde friminutt på 15 minutter etter hver skoletime og 30 minutters matfriminutt midt på dagen. Friminuttene ble nyttet til lek og konkurranser. Ofte var det vanskelig for læreren å "rope inn" da det alltid tok litt tid å avslutte det vi holdt på med.

Jeg har med god hjelp av noen medelever forsøkt å lage en oversikt over de mest brukte lekene på den tiden. Jeg har også søkt på internett. Det viser seg at mange av lekene er kjent landet rundt, men med lokale variasjoner og tilpasninger. Jeg har også erfart at Myklebostadskulen og Nerlandskulen kunne ha forskjellige regler for den samme leken. Jeg ser også at reglene har forandret seg over tid, sannsynligvis etter impulser fra andre bygder. Det viktigste er derfor at lagene er enige om reglene før de starter.

Jeg vil i denne presentasjonen vise en oversikt over de lekene jeg har fått registrert, samt reglene for å "Slå kvems". Jeg vil være takknemmelig for tilbakemeldinger både når det gjelder oversikten over lekene og reglene for disse. Senere vil jeg forsøke å presentere reglene for hver enkelt lek. 

Her er oversikten:

• Slå kvems (vippe pinne/histe pinne/slå pinne/jeppa pinne).
• Slå ball
• Sparke fotball
• Kaste "Henti"
• Tvi brent (Svi brent)
• Gjemme-leite (tampen brenner)
• Spille ball
• Nappe stein
• Siste par ut
• Slå på ring
• Hoppe paradis
• Snøballkrig
• Renne på ski (utstyr og bruk).
• Renne på spark (utstyr og bruk).
• Gå på skøyter (utstyr og bruk).

Slå kvems: Mia har kastet pinnen i forsøk på å treffe den lange pinnen som ligger over gropa.

Utstyr:

2 pinner, den ene ca 15 cm lang og den andre ca 60 cm lang. I tillegg må det graves en avlang grop i bakken som den minste pinnen kan legges på tvers over.

Spilleregler:

• Deltakerne deles inn i to lag; 3 til 6 spillere på hvert lag.

• Første spiller på innelaget legger den korte pinnen på tvers av gropa og vipper den ut så langt som mulig med den lange pinnen.

• Hvis en av utespillerne greier å fange pinnen i lufta, er dette laget inne.

• Hvis ingen greier å fange pinnen i lufta, legges den lange pinnen over gropa og en av utespillerne kaster den korte pinnen, fra det stedet den landet, og forsøker å treffe den lange pinnen. Hvis han treffer er laget inne. Hvis han ikke treffer måles avstanden til gropa med den lange pinnen og hver lengde gir 1 poeng til innelaget. (Alternativ til å legge den lange pinnen over gropa, er at den første av innespillerne tar den lange pinnen og forsøker å treffe den korte pinnen i lufta, og slå denne så langt bort fra gropa som mulig. Poeng måles på samme måte).

• Til slutt legges den korte pinnen med ene enden ned i gropa slik at den vipper over kanten. Den første av innespillerne slår til den enden av den korte pinnen som stikker opp av gropa slik at den vippes opp i lufta, for deretter å slå den så mange ganger som mulig, og lengst mulig bort fra gropa, men uten at den berører bakken. Poeng måles med lengden fra gropa målt med antall lengder med den lange pinnen. Dersom spilleren greier å slå den korte pinnen flere ganger, måles poeng med den korte pinnen ganget med antall treff før den berører bakken.

• Spiller nummer 2 på innelaget fortsetter spillet.

• Det laget som først oppnår et forhåndavtalt antall poeng har vunnet (alternativ er vinnerlaget det laget som har oppnådd flest poeng etter en forhåndsavtalt tid).

Her ser vi Emily klar til å "histe" pinnen.

Nanna har nettopp "histet" pinnen, de andre forsøker å fange denne i lufta.

Med ønske om en god sommer,
Einar Nerland.