Første traktor i Vistdal

På bildet ser vi den første traktoren i Vistdal; en Ferguson TEA 20, som ble kjøpt av Martinus Vågbø i 1948. Første redskapen som ble kjøpt til traktoren var en plog. Etterspørselen etter pløying var stor og mange åkrer i Vistdal ble pløyd med denne. Heldigvis var det lenge fint vær høsten 1948, og den siste åkeren som ble pløyd var på Høstenga 20. desember. Bildet som vi ser ble tatt på tunet i Tjellagarden og den stolte "traktorfører" er Aslak Nerland som den gang var ca 13 år.

Einar Nerland